« 3Moj 18:25 3 Księga Mojżeszowa 18:26 3Moj 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzeżcie ustaw moich i sądów, a nie czyńcie ze wszech tych brzydkości, tak obywatel jako mieszkaniec, który gościem jest u was.
2.GDAŃSKA.1881A tak wy przestrzegajcie ustaw moich i sądów moich, a nie czyńcie żadnych obrzydliwości tych, w domu zrodzony, i przychodzień, który jest gościem w pośrodku was.
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw i nie dopuszczajcie się żadnych z tych obrzydliwości, ani rodowity mieszkaniec, ani przybysz, który gości wśród was;
4.CYLKOWWy tedy przestrzegajcie ustaw Moich i praw Moich, a nie czyńcie żadnych tych ohyd, - ani krajowiec, ani przychodzień, który bawi w pośród was.
5.KRUSZYŃSKILecz wy będziecie strzegli moich praw i moich rozkazów i nie popełnicie żadnej z tych obrzydliwości: ani miejscowy, ani cudzoziemiec, który wpośród was przebywa,
6.MIESESPrzestrzegajcie zatem wy przepisów Moich i praw Moich i nie popełniajcie niczego z wszystkich tych wszeteczeństw, tak krajowiec, jak i przychodzeń, który zamieszkał wśród was,
7.TYSIĄCL.WYD5Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz osiadły wśród was.
8.BRYTYJKAPrzestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was.
9.POZNAŃSKAWy zaś przestrzegajcie moich praw i wyroków i nie dopuszczajcie się żadnych takich obrzydliwości, i to zarówno tubylec, jak i obcy, który osiadł pośród was.
10.WARSZ.PRASKAWy zaś będziecie przestrzegać moich praw i nakazów i nie będziecie się dopuszczać żadnej z tych niegodziwości, ani wy, tubylcy, ani cudzoziemcy, którzy mieszkają pośród was.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wy przestrzegajcie Moich ustaw i Moich sądów, i nie czyńcie żadnych tych ohyd ani krajowiec, ani przychodzień, który pośród was mieszka.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWy natomiast przestrzegajcie moich ustaw i moich praw! Nie dopuszczajcie się żadnej z tych wszystkich obrzydliwości! Niech tego nie czyni ani tubylec, ani cudzoziemiec mieszkający wśród was.