« 3Moj 18:7 3 Księga Mojżeszowa 18:8 3Moj 18:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sromoty żony ojca twego nie odkryjesz; bo sromota ojca twego jest.
2.GDAŃSKA.1881Sromoty żony ojca twego nie odkryjesz; sromota ojca twego jest.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziesz odsłaniał nagości żony twego ojca; to jest nagość twego ojca.
4.CYLKOWNagości żony ojca twego nie odkrywaj: nagością to ojca twojego.
5.KRUSZYŃSKINie odkryjesz nagości żony ojca twego: jest to nagość ojca twego.
6.MIESESNie odsłaniaj sromu ojca twego: sromem ojca twego jest.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca.
8.BRYTYJKANie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego.
9.POZNAŃSKANie będziesz też odkrywał nagości swojej macochy, bo ona należy do twego ojca.
10.WARSZ.PRASKANie będziesz odsłaniał nagości żony twego ojca, bo właściwie jest to nagość twego ojca.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie odkrywaj nagości żony twojego ojca; to jest nagością twojego ojca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, bo to tak, jakbyś odsłonił jego nagość.