« 3Moj 19:16 3 Księga Mojżeszowa 19:17 3Moj 19:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie będziesz nienawidzieć brata twego w sercu twem, ale jawnie karzy ji, aby nie miał s niego grzecha.
2.WUJEK.1923Nie miéj w nienawiści brata twego w sercu twojem: ale go jawnie karz, abyś nie miał grzechu dla niego.
3.GDAŃSKA.1881Nie będziesz nienawidził brata twego w sercu twojem; jawnie strofować będziesz bliźniego twego, a nie ścierpisz przy nim grzechu.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata. Będziesz upominał swego bliźniego i nie zniesiesz u niego grzechu.
5.CYLKOWNie miej w nienawiści brata twojego w sercu twojém; napominać napominaj bliźniego twego, abyś nie ponosił grzechu za niego.
6.KRUSZYŃSKINie będziesz miał nienawiści do brata twego w sercu twojem, lecz upomnisz bliźniego swego, abyś nie odniósł z powodu niego grzechu.
7.MIESESNie nienawidź brata swego w sercu twojem, napominaj bliźniego swego, ażebyś nie ponosił grzechu zań.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu.
9.BRYTYJKANie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu.
10.POZNAŃSKANie żyw w sercu nienawiści do brata. Usilnie napominaj bliźniego, abyś się nie obciążył winą z jego powodu.
11.WARSZ.PRASKAW sercu swoim nie będziesz żywił nienawiści do swego brata, ale upomnisz twojego bliźniego, aby cię nie obciążył grzech z jego powodu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie miej w nienawiści twojego brata w twoim sercu; lecz napominać napominaj twego bliźniego, abyś nie ponosił za niego grzechu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata. Będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech.