« 3Moj 19:17 3 Księga Mojżeszowa 19:18 3Moj 19:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie szukaj pomsty ani wspomieniesz krzywoty mieszczan twych. Miłuj bliznego twego jako sam siebie. Ja Pan Bog wasz.
2.WUJEK.1923Nie szukaj pomsty, ani pamiętać będziesz krzywdy sąsiadów twoich: będziesz miłował przyjaciela twego, jako sam siebie: Ja Pan.
3.GDAŃSKA.1881Nie mścij się, i nie chowaj gniewu przeciw synom ludu twego; ale miłuj bliźniego twego, jako siebie samego; Jam Pan.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem PAN.
5.CYLKOWNie pomstuj, i nie chowaj gniewu za synów narodu twego; a miłuj bliźniego twego jako samego siebie: Jam Wiekuisty!
6.KRUSZYŃSKINie będziesz się mścił, nie będziesz czuł urazy względem synów narodu twego. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Jam jest Jahwe.
7.MIESESNie mścij się, ani nie chowaj gniewu dzieciom twego ludu, lecz miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Ja jestem Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!
9.BRYTYJKANie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!
10.POZNAŃSKANie bądź mściwy i nie chowaj urazy do współrodaków, ale miłuj bliźniego jak samego siebie! Jam jest Jahwe.
11.WARSZ.PRASKANie będziesz się mścił i nie będziesz nosił w sercu urazy do żadnego spośród synów twego narodu. Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Ja jestem Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bierz pomsty oraz nie chowaj gniewu za synów twojego narodu; miłuj swojego bliźniego jak siebie samego; Ja jestem WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego tak, jak samego siebie - Ja jestem PAN!