« 3Moj 19:1 3 Księga Mojżeszowa 19:2 3Moj 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mów do wszego zgromadzenia synów Izraelowych, i rzeczesz do nich: Świętymi bądźcie; bom ja Święty jest Pan, Bóg wasz.
2.GDAŃSKA.1881Mów do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, a powiedz im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz.
3.GDAŃSKA.2017Przemów do całego zgromadzenia synów Izraela i powiedz im: Bądźcie święci, bo ja, PAN, wasz Bóg, jestem święty.
4.CYLKOW"Oświadcz całemu zborowi synów Israela, a powiedz im: świętymi bądźcie, bom święty Ja Wiekuisty Bóg wasz!
5.KRUSZYŃSKI"Przemów do całego zgromadzenia synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, ponieważ święty jestem ja, Jahwe, Bóg wasz.
6.MIESES„Rzeknij do całej Gminy Synów Izraela i przemów do nich: „Bądźcie świętymi, albowiem Świętym jestem Ja, Bóg wasz Wiekuisty.
7.TYSIĄCL.WYD5Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
8.BRYTYJKAMów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz.
9.POZNAŃSKA- Oznajmij to całej społeczności synów Izraela: Bądźcie świętymi, bom Ja jest święty, Jahwe, Bóg wasz!
10.WARSZ.PRASKAZwróć się do całego zgromadzenia Izraela i powiedz im tak: Bądźcie święci, bo i Ja jestem święty, Ja, Jahwe, wasz Bóg.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oświadcz całemu zborowi synów Israela i im powiedz: Bądźcie świętymi, bo Ja, WIEKUISTY, wasz Bóg, jestem święty.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekaż całemu zgromadzeniu synów Izraela: Bądźcie święci, ponieważ Ja jestem święty, PAN, wasz Bóg.