« 3Moj 19:19 3 Księga Mojżeszowa 19:20 3Moj 19:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPCzłowiek aczby spał z żo słączenim siemienia, jeż to by była dziewka i takież ślachcianka, ale wypłatą nie wypłacona ani wyzwolenim darowana, bita będzieta oba, ale nie umrzeta, przeto że jest nie była wyzwolona.
2.WUJEK.1923Człowiek jeźliby spał z niewiastą złączeniem nasienia, któraby była niewolnicą, choć na wydaniu ale nie okupioną, ani wolnością darowaną: oboje ubici będą, i nie umrą, ponieważ nie była wolną.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby mąż spał z niewiastą, i obcował z nią, a ona będąc niewolnicą, byłaby mężowi poślubiona, a nie byłaby okupiona, ani wolnością darowana, oboje będą karani; ale nie na gardle, ponieważ nie była wolno puszczoną.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli mężczyzna obcuje z kobietą, która jest niewolnicą, poślubioną mężowi, lecz jeszcze niewykupioną ani nieobdarzoną wolnością, oboje będą karani, ale nie zostaną zabici, ponieważ nie była wolna.
5.CYLKOWA gdyby pan spał z kobietą i obcował z nią, a ona niewolnicą, oddaną mężowi, lecz jeszcze nie wykupioną, albo wolnością jeszcze nie udarowaną; śledztwo niechaj będzie; nie będą zabici, gdyż uwolnioną nie była.
6.KRUSZYŃSKIJeśli mężczyzna leżąc, będzie miał stosunek z niewolnicą, zaręczoną innemu mężczyźnie, lecz nie odkupioną, ani uwolnioną, będą oboje ukarani, lecz nie podlegną śmierci, ponieważ ona nie była uwolnioną.
7.MIESESMężczyzna, który obcuje z kobietą, podczas gdy ona niewolnicą jest przyznaną mężowi, lecz jeszcze nie została wykupioną, ani też nie została jej nadaną wolność, – dochodzenie niechaj się odbędzie, wszelako nie zostaną uśmierceni, ponieważ nie została wyzwoloną.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś obcuje cieleśnie z kobietą, wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością.
9.BRYTYJKAJeżeli mężczyzna będzie obcował cieleśnie z kobietą, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, lecz jeszcze nie wykupioną z niewoli lub jeszcze nie obdarzoną wolnością, należy go ukarać, lecz nie będą ukarani śmiercią, gdyż ona nie została wyzwolona.
10.POZNAŃSKAJeśli kto obcuje cieleśnie z kobietą, która jest niewolnicą przeznaczoną dla innego mężczyzny, ale jeszcze nie wykupioną ani nie obdarzoną wolnością, musi nastąpić kara. Nie umrą jednak, gdyż ona nie była wolną.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli jakiś mężczyzna współżyje z kobietą, która jest niewolnicą i zarazem narzeczoną już innego mężczyzny, a nie została jeszcze wykupiona ani obdarzona wolnością, oboje zostaną ukarani, ale nie skazani na śmierć, gdyż niewolnica nie była jeszcze obdarzona wolnością.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby pan spał z kobietą i z nią obcował, a ona by była niewolnicą oddaną innemu mężowi, lecz jeszcze nie wykupioną, czy jeszcze nie obdarowaną wolnością niech będzie śledztwo; ale nie będą zabici, bowiem nie była uwolnioną.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMężczyzna, który by obcował z kobietą będącą niewolnicą nabytą dla innego mężczyzny, lecz jeszcze nie wykupioną lub nie obdarzoną wolnością, zostanie poddany dochodzeniu. Nie zostaną oni jednak ukarani śmiercią, gdyż ona nie została jeszcze wyzwolona.