« 3Moj 19:21 3 Księga Mojżeszowa 19:22 3Moj 19:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi będzie prosić zań kapłan i za winę jego przed Bogiem, i slutuje się nad nim, i będzie odpuszczon jemu grzech.
2.WUJEK.1923I będzie się kapłan modlił zań, i za grzech jego przed Panem: a będzie mu zaś miłościw, i odpuszczony grzech będzie.
3.GDAŃSKA.1881Tedy oczyści go kapłan przez onego barana za występek przed Panem od grzechu jego, którym zgrzeszył; a będzie mu odpuszczony grzech jego, który popełnił.
4.GDAŃSKA.2017Wówczas kapłan dokona przed PANEM przebłagania za niego przez barana za przewinienie za jego grzech, którego się dopuścił. I będzie mu odpuszczony jego grzech, który popełnił.
5.CYLKOWI rozgrzeszy go kapłan baranem pokutnym przed obliczem Wiekuistego od grzechu jego, którego się dopuścił, a odpuszczony mu będzie grzech, którego się dopuścił.
6.KRUSZYŃSKIKapłan dokona nad nim ekspjacji z baranem na ofiarę wynagradzającą przed Panem za jego grzech, który popełnił i grzech jego, który popełnił, będzie mu odpuszczony.
7.MIESESa kapłan rozgrzeszy go baranem tym ofiary pokutnej przed Wiekuistym za uchybienie jego, które on popełnił i zostanie odpuszczone jemu to, co zgrzeszył w uchybieniu swojem.
8.TYSIĄCL.WYD5Kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem, ofiarując barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił, i będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił.
9.BRYTYJKAKapłan dokona za niego przebłagania przez barana ofiary pokutnej przed Panem za jego grzech, który popełnił, i będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił.
10.POZNAŃSKATam przed Jahwe dokona kapłan obrzędu przebłagania za niego przez barana, złożonego na uwolnienie od grzechu; i tak będzie mu darowany grzech, którego się dopuścił.
11.WARSZ.PRASKAKapłan dokona obrzędu przebłagania w obliczu Jahwe, składając barana w ofierze zadośćuczynienia za grzech, którego dopuścił się [ów mężczyzna]. I będzie mu odpuszczony grzech, którego się dopuścił.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan go rozgrzeszy przed obliczem WIEKUISTEGO od jego grzechu, którego się dopuścił pokutnym baranem; więc grzech, którego się dopuścił, będzie mu odpuszczony.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłan dokona za niego przed PANEM przebłagania baranem tej ofiary za przewinienie, za jego grzech, który popełnił - i grzech ten będzie mu przebaczony.