« 3Moj 19:23 3 Księga Mojżeszowa 19:24 3Moj 19:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle czwartego lata wszytki owoce jego poświęcony będą sławnie Panu.
2.WUJEK.1923Ale czwartego roku wszelki owoc ich będzie poświęcony, chwalebny Panu.
3.GDAŃSKA.1881Ale roku czwartego wszystek owoc ich poświęcony będzie na ofiarę chwały Panu.
4.GDAŃSKA.2017Lecz w czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako ofiara na chwałę PANA.
5.CYLKOWRoku téż czwartego będzie wszystek owoc jego poświęconym na uroczystości dziękczynne Wiekuistemu.
6.KRUSZYŃSKIRoku czwartego będzie wszystek ich owoc poświęcony ku chwale Boga.
7.MIESESRoku czwartego będzie wszystek owoc jego poświęcony ku dziękczynieniu Wiekuistemu.
8.TYSIĄCL.WYD5W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar uwielbienia dla Pana.
9.BRYTYJKAW czwartym roku wszystek ich owoc będzie poświęcony na uroczystości pochwalne dla Pana.
10.POZNAŃSKACzwartego roku wszystkie ich owoce mają być poświęcone Jahwe w darze uwielbienia.
11.WARSZ.PRASKAWszystkie owoce zebrane w roku czwartym zostaną złożone jako ofiara na cześć dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto czwartego roku, cały jego owoc będzie poświęcony na uroczystości dziękczynne WIEKUISTEMU.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW czwartym roku cały owoc zostanie z radością i wdzięcznością poświęcony PANU.