« 3Moj 19:3 3 Księga Mojżeszowa 19:4 3Moj 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie zwracajcie się do bałwanów, ani bogów litych sobie czyńcie: Ja Pan, Bóg wasz.
2.GDAŃSKA.1881Nie udawajcie się za bałwany, a bogów litych nie czyńcie sobie; Jam Pan, Bóg wasz.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziecie się zwracać do bożków i nie czyńcie sobie odlewanych bogów. Ja jestem PAN, wasz Bóg.
4.CYLKOWNie zwracajcie się ku bałwanom, a bogów litych nie czyńcie sobie: Jam Wiekuisty, Bóg wasz!
5.KRUSZYŃSKINie zwracajcie się do bałwanów i bóstw lanych nie róbcie sobie. Jam jest Jahwe, Bóg wasz.
6.MIESESNie zwracajcie się ku bałwanom, odlewanych bożków też nie sporządzajcie sobie. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów odlanych z metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
8.BRYTYJKANie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów; odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
9.POZNAŃSKANie zwracajcie się ku bałwanom - nie róbcie sobie bogów z lanego metalu. Jam jest Jahwe, wasz Bóg.
10.WARSZ.PRASKANie zwracajcie się ku idolom i nie odlewajcie sobie bożków z metalu. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zwracajcie się ku bałwanom oraz nie czyńcie sobie litych bogów; Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zwracajcie się do marnych bóstw i nie sporządzajcie sobie bożków odlewanych - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem.