« 3Moj 4:33 3 Księga Mojżeszowa 4:34 3Moj 4:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI weźmie kapłan krew jej palcem swym a dotknie rogow ołtarzowych obietujących a ostatek przeleje ku podstawkowi jego.
2.WUJEK.1923I weźmie kapłan krwie jéj palcem swym, a dotknąwszy się rogu ołtarza całopalenia, ostatek wyleje u podstawku jego.
3.GDAŃSKA.1881Potem weźmie kapłan onej krwi z ofiary za grzech na palec swój, i pomaże rogi u ołtarza palonych ofiar, a ostatek krwi jej wyleje u spodku onego ołtarza.
4.GDAŃSKA.2017Potem kapłan weźmie na palec nieco krwi ofiary za grzech i pomaże rogi ołtarza całopalenia, a resztę krwi wyleje u podstawy ołtarza.
5.CYLKOWI weźmie kapłan nieco krwi ofiary zagrzesznej na palec swój, a pomaże narożniki ofiarnicy całopaleń, pozostałą zaś krew jej wyleje u podstawy ofiarnicy całopaleń.
6.KRUSZYŃSKII weźnie kapłan ze krwi ofiary za grzech na palec swój i włoży na rogi ołtarza całopalenia, a wszystką jej krew wyleje u stóp tegoż ołtarza.
7.MIESESzaś kapłan weźmie z krwi ofiary tej zagrzesznej palcem swym, pomaże narożniki ołtarza całopaleń, resztę krwi jej wyleje u stóp ołtarza tego,
8.TYSIĄCL.WYD5Potem kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomaże nią rogi ołtarza całopalenia. Całą krew wyleje na podstawę ołtarza.
9.BRYTYJKAKapłan weźmie nieco z krwi ofiary za grzech na swój palec i rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza.
10.POZNAŃSKAPotem kapłan weźmie na palec trochę krwi tej ofiary przebłagalnej i przeniesie na rogi ołtarza całopalenia; całą zaś [resztę] krwi wyleje u podstawy tego ołtarza.
11.WARSZ.PRASKANastępnie kapłan umoczy palec we krwi ofiary i pomaże nią rogi wystające z ołtarza całopalenia, a resztę krwi wyleje u stóp tego ołtarza.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan weźmie na swój palec nieco krwi zagrzesznej ofiary i pomaże narożniki ofiarnicy całopaleń; zaś pozostałą jej krew wyleje u podstawy ofiarnicy całopaleń.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłan weźmie nieco z krwi ofiary za grzech na swój palec i rozmaże ją na rogach ołtarza całopaleń. Całą resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza.