« 3Moj 4:34 3 Księga Mojżeszowa 4:35 3Moj 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wszytek tuk odejmie, jakoż ❬...❭ jest obyczaj tuk skopowy, jeż obietuje za pokojne i zeżże na ołtarzu w miasto kadzidła Panu, i będzie prosić zań a za grzech jego a będzie jemu otpuszczono.
2.WUJEK.1923Wszystek téż łój wybrawszy, jako wybierają łój barani, którego ofiarują za zapokojne: spali na ołtarzu na zapał Panu: i będzie się modlił zań i za grzech jego, a będzie mu odpuszczono.
3.GDAŃSKA.1881I wszystkę tłustość jej odejmie, jako odejmują tłustość baranka z ofiary spokojnej, i spali ją kapłan na ołtarzu na całopaloną ofiarę Panu. A tak oczyści go kapłan od grzechu jego, którym zgrzeszył, i będzie mu odpuszczony.
4.GDAŃSKA.2017I cały jej tłuszcz oddzieli – tak jak oddziela się tłuszcz z owcy ofiary pojednawczej – i kapłan spali to na ołtarzu, na ofiarach całopalnych dla PANA. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania za jego grzech, którego się dopuścił, i będzie mu przebaczony.
5.CYLKOWA wszystek łój jej zdejmie, jak się zdejmuje łój baranka z ofiary opłatnej, i puści to z dymem kapłan na ofiarnicy przy ofiarach ogniowych Wiekuistemu; i tak rozgrzeszy go kapłan z grzechu, którego się dopuścił, - i odpuszczoném mu będzie.
6.KRUSZYŃSKIOdłączy wszystek jej tłuszcz, jak bywa odłączany tłuszcz od baranka, jako ofiary zapokojnej i spali go kapłan na ołtarzu, na ogniu dla Pana. I oczyści go kapłan z grzechu jego, jaki popełnił i będzie mu odpuszczony.
7.MIESESa wszystek tłuszcz jej niech zdejmie – tak, jak zdejmuje się tłuszcz baranka ofiary pokojowej, i kapłan puści je z dymem na ołtarzu przy ofiarach ogniowych Wiekuistego; – kapłan rozgrzeszy go tem z uchybienia jego, które on popełnił, a wina będzie jemu odpuszczona.
8.TYSIĄCL.WYD5Cały tłuszcz oddzieli, tak jak był oddzielony tłuszcz owcy złożonej jako ofiara biesiadna. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu, przy ofiarach spalanych dla Pana. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił, a będzie mu odpuszczony.
9.BRYTYJKAA wszystek tłuszcz usunie tak, jak się usuwa tłuszcz z baranka ofiary pojednania, i spali to kapłan na ołtarzu przy ofiarach ogniowych dla Pana. I tak dokona kapłan przebłagania za jego grzech, który popełnił, i będzie mu odpuszczony.
10.POZNAŃSKAA wszystek jej tłuszcz kapłan wybierze, podobnie jak się go wybiera z owcy ofiarowanej jako dziękczynienie, i spali na ołtarzu na [innych] ofiarach spalanych dla Jahwe. Tak oto kapłan zadośćuczyni za grzech, którego ten się dopuścił, i będzie mu darowany.
11.WARSZ.PRASKAWreszcie [składający ofiarę] zbierze wszystek tłuszcz, tak jak zbiera się tłuszcz baranka przy składaniu ofiary pojednania, i kapłan spali go na ołtarzu na ofiarach spalanych w ogniu na cześć Jahwe. W ten to sposób kapłan dokona przebłagania za człowieka, za grzech przez niego popełniony. A grzech zostanie mu odpuszczony.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto zdejmie cały jej łój, jak się zdejmuje łój baranka z ofiary opłatnej, i kapłan puści to z dymem na ofiarnicy przy ofiarach ogniowych dla WIEKUISTEGO. Tak kapłan go rozgrzeszy z grzechu, którego się dopuścił, zatem będzie mu odpuszczone.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITCały tłuszcz ofiary kapłan usunie tak, jak usuwa się tłuszcz z jagnięcia z ofiary pokoju. Następnie kapłan spali go na ołtarzu, na wdzięcznych darach składanych PANU, i w ten sposób dokona przebłagania za grzech popełniony przez ofiarującego - i będzie mu przebaczony.