« 3Moj 5:10 3 Księga Mojżeszowa 5:11 3Moj 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jestliby nie mogła ręka jego ofierować dwu garlicu albo dwu gołębię❬tu❭, ofierować będzie za grzech swoj białą część dziesiątą efi a nie przyleje k niej oleja ani kadzidła cso przyczyni, bo za grzech jest,
2.WUJEK.1923A jeźliby nie mogła ręka jego ofiarować pary synogarlic, albo dwojga gołąbiąt, ofiaruje za grzech swój białéj mąki dziesiątą część Ephy: nie wleje do niéj oliwy, ani kadzidła nic nie włoży; bo za grzech jest.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby nie przemógł ofiarować parę synogarlic, albo parę gołąbiąt, tedy przyniesie ofiarę swoję za to, co zgrzeszył, dziesiątą część efy mąki pszennej na ofiarę za grzech, nie naleje na nię oliwy, ani włoży na nię kadzidła; bo jest ofiara za grzech.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli nie stać go na dwie synogarlice lub dwa młode gołębie, niech ten, który zgrzeszył, przyniesie na swoją ofiarę dziesiątą część efy mąki pszennej na ofiarę za swój grzech. Nie naleje jednak na nią oliwy ani nie położy na nią kadzidła, gdyż jest to ofiara za grzech.
5.CYLKOWA gdyby go nie stało na dwie turkawki, albo na dwa młode gołąbki, niechaj przyniesie za grzech, którego się dopuścił, dziesiątą część efy przedniej mąki, jako ofiarę zagrzeszną; nie naleje na nią oliwy, ani włoży na nią kadzidła, bo ofiara to zagrzeszna.
6.KRUSZYŃSKIA jeśli nie osiągalne są dla niego dwie synogarlice, albo dwa młode gołąbki, przyniesie w ofierze swej za grzech dziesiątą część efy pszennej mąki za grzech; nie doda do niej oliwy, ani nie położy na niej kadzidła, ponieważ jest ofiarą za grzech.
7.MIESESWszakże jeżeli nie będzie sięgać możność jego i na dwie synagorlice, albo na gołąbki dwa, niech przyniesie ofiarę swoją za to, iż uchybił: jedną dziesiątą efy mąki przedniej na ofiarę zagrzeszną, ale niech nie polewa jej oliwą i niech nie kładzie kadzidła na nią, gdyż ofiara to zagrzeszna.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwu synogarlic albo dwóch młodych gołębi, to przyniesie w darze ofiarnym za grzech dziesiątą część efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną, ale nie poleje jej oliwą ani nie położy na niej kadzidła, bo to jest ofiara przebłagalna.
9.BRYTYJKAA jeżeli nie stać go także na dwie synogarlice lub dwa gołąbki, to niech złoży jako swoją ofiarę za grzech, który popełnił, dziesiątą część efy mąki przedniej na ofiarę za grzech, lecz niech nie nalewa na nią oliwy i nie daje na nią kadzidła, gdyż jest to ofiara za grzech.
10.POZNAŃSKAGdyby jednak nie było go stać na dwie synogarlice albo na dwa młode gołębie, może w darze za grzech przynieść na ofiarę przebłagalną dziesiątą część efy przedniej mąki. Nie naleje jednak na nią oliwy ani nie doda wonnego kadzidła, gdyż jest to ofiara przebłagalna.
11.WARSZ.PRASKAA jeżeli kogoś nie stać nawet na parę synogarlic lub dwa młode gołąbki, niech przyniesie jako ofiarę przebłagania za swój grzech jedną dziesiątą efy czystej mąki. Niech jednak nie wlewa do mąki oliwy i nie wkłada do niej kadzidła, bo ma to być ofiara przebłagania za grzech.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby go nie było stać na dwie turkawki, albo na dwa młode gołąbki, to niech za grzech, którego się dopuścił przyniesie dziesiątą część efy przedniej mąki, jako ofiarę zagrzeszną. Nie naleje na nią oliwy, ani nie włoży na nią kadzidła, bo to ofiara zagrzeszna.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak nie stać go na dwie synogarlice albo na dwa młode gołębie, to niech w ofierze za popełniony grzech przyniesie jedną dziesiątą część efy najlepszej mąki, lecz niech jej nie polewa oliwą ani nie wkłada na nią kadzidła, gdyż jest ona ofiarą za grzech.