« 3Moj 5:1 3 Księga Mojżeszowa 5:2 3Moj 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDusza, ktoraż się dotknie nieczystego albo jeż to zabito jest od źwierza, albo samo umarło, albo ktorekoli jine chrobak ła żący a zapomniałaby nieczystoty swej, winna jest a zgrzeszyła jest.
2.WUJEK.1923Dusza, która się dotknie czego nieczystego, lub od zwierza zabitego, lub przez się zdechłego, albo któregóżkolwiek inszego płazu: a zapomni nieczystoty swojéj, winna jest, i wystąpiła.
3.GDAŃSKA.1881Albo jeźliby się kto dotknął rzeczy nieczystej, bądź ścierwu zwierza nieczystego, bądź ścierwu bydlęcia nieczystego, bądź ścierwu gadziny nieczystej, a byłoby to zakryto przed nim, przecię nieczysty będzie, i winien jest.
4.GDAŃSKA.2017Albo jeśli ktoś dotknął czegoś nieczystego, czy to padliny nieczystego zwierzęcia, czy padliny nieczystego bydlęcia, czy padliny nieczystego zwierzęcia pełzającego, a nie jest tego świadomy, i tak będzie nieczysty i winny;
5.CYLKOWAlbo - jeżeliby się kto dotknął jakiejkolwiek rzeczy nieczystej, bądź padliny zwierza nieczystego, bądź padliny bydlęcia nieczystego, bądź padliny gadu nieczystego, a byłoby to tajne przed nim, tak że nieczystym będzie i winnym;
6.KRUSZYŃSKIAlbo ktobykolwiek dotknął się rzeczy nieczystej, bądź to trupa zwierzęcia dzikiego nieczystego, bądź to trupa zwierzęcia domowego nieczystego, bądź to trupa gadu nieczystego, sam będzie nieczysty i winę zaciągnął;
7.MIESESalbo osoba, która dotknie się czegokolwiek nieczystego, – czyto padliny zwierzęcia, czyto nieczystego zwierza czy padliny nieczystego bydlęcia, czy też padliny gadu nieczystego, a ujdzie uwagi jej, [zaczem] stanie się nieczystą i popadnie w winę;
8.TYSIĄCL.WYD5albo jeżeli ktoś dotknie się czegoś nieczystego, na przykład padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia albo padliny nieczystego domowego zwierzęcia, albo padliny nieczystego małego zwierzęcia, i nie uświadomi sobie tego, że stał się nieczysty i winny,
9.BRYTYJKAAlbo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego, czy to padliny dzikiego zwierzęcia nieczystego albo padliny domowego zwierzęcia nieczystego, albo padliny płaza nieczystego, nie wiedząc o tym, ale tak, że stał się nieczystym i ściągnął na siebie winę;
10.POZNAŃSKAalbo jeśli ktoś nie wiedząc o tym dotknął rzeczy nieczystej (czy to padliny nieczystego zwierzęcia dzikiego, czy padliny nieczystego zwierzęcia domowego, czy też padliny nieczystego płazu) - staje się nieczysty i winny,
11.WARSZ.PRASKAalbo jeśli ktoś przez nieuwagę dotknie rzeczy nieczystej, na przykład padliny jakiegoś nieczystego zwierzęcia dzikiego, albo padliny nieczystego zwierzęcia domowego, albo padliny jakiegoś nieczystego płaza, i przez to również sam stanie się nieczystym i winnym przestępstwa, choć o tym nie wie;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.albo jeśli ktoś się dotknął jakiejkolwiek nieczystej rzeczy, bądź padliny nieczystego zwierzęcia, bądź padliny nieczystego bydlęcia, bądź padliny nieczystego gada, a byłoby dla niego nieznane, że stanie się nieczystym i winnym;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITalbo kto zgrzeszy przez to, że dotknie jakiejkolwiek nieczystej rzeczy, padliny nieczystego zwierzęcia, czy to dzikiego, czy domowego, padliny jakiegoś nieczystego gada, i choć umknęło to jego uwadze, stał się nieczysty i obciążył się przewinieniem;