« 3Moj 5:8 3 Księga Mojżeszowa 5:9 3Moj 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi pokropi ❬krw❭ią ❬jego❭ ścianę ołtarzową a csokoli by zbytecznego byłoby, niecha wykapać ku fundamentu jego, bo za grzech jego jest.
2.WUJEK.1923I pokropi krwią jego ścianę ołtarza, a cokolwiek zostanie: da wykapać na fundament jego; bo za grzech jest.
3.GDAŃSKA.1881I pokropi krwią z ofiary za grzech stronę ołtarza, a ostatek onej krwi wyciśnie u spodku ołtarza. Ofiara to za grzech jest.
4.GDAŃSKA.2017I pokropi krwią tej ofiary za grzech ścianę ołtarza, a resztę krwi wyciśnie u podstawy ołtarza. To jest ofiara za grzech.
5.CYLKOWI pokropi krwią tej "zagrzesznej" ścianę ofiarnicy, a pozostałą krew wyciśnie u podstawy ofiarnicy: ofiara to zagrzeszna.
6.KRUSZYŃSKInieco z krwi ofiary za grzech wyleje na ściankę ołtarza, a pozostała krew będzie wylana u podstawy ołtarza; jest to ofiara za grzech.
7.MIESESpokropi krwią ofiary tej zagrzesznej ściany ołtarza, a resztę krwi wyciśnie się u stóp ołtarza tego samego: ofiara to zagrzeszna;
8.TYSIĄCL.WYD5Potem pokropi ścianę ołtarza krwią ofiary przebłagalnej. Reszta krwi będzie wyciśnięta na podstawę ołtarza. To jest ofiara przebłagalna.
9.BRYTYJKAPokropi krwią tej ofiary za grzech ścianę ołtarza, a resztę krwi wyciśnie u podstaw ołtarza. Jest to ofiara za grzech.
10.POZNAŃSKAKrwią tej ofiary przebłagalnej pokropi ścianę ołtarza, a resztę krwi wyciśnie na podstawę ołtarza. To jest ofiara przebłagalna.
11.WARSZ.PRASKAKrwią ofiary pokropi boki ołtarza, a resztę krwi, jaka wycieknie z ofiary, wyleje u stopni ołtarza. Będzie to ofiara przebłagania za grzech.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I pokropi krwią tej „zagrzesznej” ścianę ofiarnicy, a pozostałą krew wyleje u podstawy ofiarnicy. To jest ofiara zagrzeszna.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITpokropi krwią ofiary za grzech ścianę ołtarza, a resztę krwi wyciśnie u podstawy ołtarza - to będzie ofiara za grzech.