« 3Moj 7:3 3 Księga Mojżeszowa 7:4 3Moj 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dwie nereczki i tłustość, która jest przy trzewach, i odziedzę wątroby z nereczkami.
2.GDAŃSKA.1881Obiedwie też nerki z tłustością, która jest na nich, i na polędwicach, i odzieczkę, która jest na wątrobie i na nerkach, odejmie.
3.GDAŃSKA.2017Obie nerki z tłuszczem, który jest na nich i na lędźwiach, i płat tłuszczu na wątrobie, który oddzieli wraz z nerkami.
4.CYLKOWI obie nerki z łojem, który na nich, który nad połędwicami, i przeponę na wątrobie, - wraz z nerkami ją oddzieli.
5.KRUSZYŃSKIoraz obydwie nerki i tłuszcz, jaki się na nich znajduje, tudzież na udach, a siatka na wątrobie przy nerkach będzie oddzielona.
6.MIESESobie nerki wraz z łojem, znajdującym się przy nich, który przy polędwicach, – a co do przepony, która przy wątrobie, niech ją oddzieli wraz z nerkami.
7.TYSIĄCL.WYD5obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu na wątrobie - przy nerkach będzie oddzielony.
8.BRYTYJKAObie nerki i tłuszcz, który jest na nich, przy polędwicach, i otrzewną na wątrobie; przy nerkach oddzieli się ją.
9.POZNAŃSKAobie nerki z tłuszczem znajdującym się na nich, a sięgającym aż po uda, i płat [tłuszczu] na wątrobie, który oddzieli się od niej wraz z nerkami.
10.WARSZ.PRASKAobydwie nerki z tłuszczem, którym są pokryte i który sięga aż do lędźwi, oraz całą tłuszczową powłokę wątroby, odciętą tuż przy nerkach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.obie nerki z łojem, co na nich jest, nad polędwicami oraz przeponę na wątrobie, którą kapłan wraz z nerkami oddzieli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITobie nerki z tłuszczem na nich, to jest na polędwicach, a z nerkami oddzieli też płat wątroby.