« 3Moj 8:35 3 Księga Mojżeszowa 8:36 3Moj 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynili Aaron i synowie jego wszytko, csoż jest mowił Pan przez rękę Mojżeszowę.
2.WUJEK.1923I uczynili Aaron i synowie jego wszystkie rzeczy, które mówił Pan przez rękę Mojżeszową.
3.GDAŃSKA.1881I uczynili Aaron i synowie jego to wszystko, co im rozkazał Pan przez Mojżesza.
4.GDAŃSKA.2017I Aaron oraz jego synowie uczynili to wszystko, co im PAN rozkazał przez Mojżesza.
5.CYLKOWI uczynili Ahron i synowie jego to wszystko, co rozkazał Wiekuisty przez Mojżesza.
6.KRUSZYŃSKIAaron i jego synowie spełnili te wszystkie rzeczy, które polecił Pan przez pośrednictwo Mojżesza.
7.MIESESAron i synowie jego wykonali wszystkie przykazania te, które Wiekuisty przykazał przez Mojżesza.
8.TYSIĄCL.WYD5Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Pan nakazał im przez Mojżesza.
9.BRYTYJKAI uczynił Aaron i jego synowie to wszystko, co nakazał Pan przez Mojżesza.
10.POZNAŃSKAAaron i jego synowie wykonali to wszystko, co polecił Jahwe za pośrednictwem Mojżesza.
11.WARSZ.PRASKAAaron i jego synowie uczynili wszystko, co im Jahwe nakazał przez Mojżesza.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Ahron i jego synowie uczynili to wszystko, co WIEKUISTY rozkazał przez Mojżesza.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITAaron wraz ze swoimi synami dopełnił zatem wszystkich tych spraw, które PAN nakazał za pośrednictwem Mojżesza.