« 3Moj 9:9 3 Księga Mojżeszowa 9:10 3Moj 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A łój i nereczki i odziedzę wątroby, które są za grzech, spalił na ołtarzu, jako Pan był przykazał Mojżeszowi.
2.GDAŃSKA.1881Ale tłustość z nerkami, i odzieczkę z wątrobą z ofiary za grzech spalił na ołtarzu, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi;
3.GDAŃSKA.2017Ale tłuszcz, nerki i płat tłuszczu na wątrobie z ofiary za grzech spalił na ołtarzu, jak PAN rozkazał Mojżeszowi;
4.CYLKOWŁój zaś i nerki i przeponę wątroby z ofiary zagrzesznej puścił z dymem na ofiarnicy, jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
5.KRUSZYŃSKITłuszcz, nerki, siatkę z wątroby jako ofiarę za grzech, spalił na ołtarzu, jako rozkazał Pan Mojżeszowi,
6.MIESESłój, nerki i oponę przy wątrobie z ofiary tej zagrzesznej puścił z dymem na ołtarzu – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi,
7.TYSIĄCL.WYD5Tłuszcz, nerki i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę ofiary przebłagalnej, zamienił w dym na ołtarzu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
8.BRYTYJKATłuszcz zaś, nerki i otrzewną okrywającą wątrobę z ofiary za grzech spalił na ołtarzu, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi,
9.POZNAŃSKATłuszcz zaś, nerki i płat [tłuszczu] wątroby z tej ofiary przebłagalnej spalił na ołtarzu, jak to Jahwe nakazał Mojżeszowi.
10.WARSZ.PRASKAPotem kazał spalić na ołtarzu wszystek tłuszcz, obydwie nerki i tłuszczową powłokę wątroby jako ofiarę przebłagania za grzechy, zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast łój, nerki i przeponę wątroby z ofiary zagrzesznej puścił z dymem na ofiarnicy; tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTłuszcz natomiast, nerki i płat wątroby ofiary za grzech spalił na ołtarzu - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi.