« 3Moj 9:15 3 Księga Mojżeszowa 9:16 3Moj 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uczynił całopalenie,
2.GDAŃSKA.1881Ofiarował też ofiarę całopalenia, i uczynił jej według zwyczaju.
3.GDAŃSKA.2017Przyprowadził też ofiarę całopalną i uczynił z nią według przepisu.
4.CYLKOWI przyniósł całopalenie i spełnił je wedle przepisu.
5.KRUSZYŃSKIZłożył potem całopalenie i wykonał to podług obrzędów.
6.MIESESprzywiódł ofiarę całopalną i przyrządził ją wedle przepisu;
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie złożył ofiarę całopalną i postąpił z nią według przepisu.
8.BRYTYJKAPotem złożył ofiarę całopalną i dopełnił jej zgodnie z przepisem.
9.POZNAŃSKAPotem ofiarował całopalenie, składając je zgodnie z przepisem.
10.WARSZ.PRASKAPrzeszedł następnie do ofiary całopalenia i złożył ją według przepisanego obrzędu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyniósł też całopalenie i puścił je według przepisu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem złożył ofiarę całopalną. Uczynił to zgodnie z prawem.