« 3Moj 9:1 3 Księga Mojżeszowa 9:2 3Moj 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Weźmi z stada cielca za grzech a skopu ku obiecie kadzidlnej, oba niepokalana, a ofieruj je przed Bogiem.
2.WUJEK.1923Weźmij z stada cielca za grzech, i barana na całopalenie, obu bez makuły, i ofiaruj je przed Panem.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł do Aarona: Weźmij sobie cielca młodego na ofiarę za grzech, i barana na ofiarę całopalenia, oboje zupełne, i ofiaruj je przed obliczem Pańskiem.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział do Aarona: Weź sobie młodego cielca na ofiarę za grzech i barana na całopalenie, oba bez skazy, i złóż je w ofierze przed PANEM.
5.CYLKOWI rzekł do Ahrona: "Weźmiesz sobie cielca młodego na ofiarę zagrzeszną, i barana na całopalenie, zdrowe, i przywiedziesz je przed oblicze Wiekuistego;
6.KRUSZYŃSKIi rzekł do Aarona: "Weź młodego ciołka na ofiarę za grzech i barana na całopalenie, obydwa bez skazy i ofiaruj przed obliczem Pana.
7.MIESESi rzekł do Arona: „Weźmij sobie młodego cielca na ofiarę zagrzeszną i barana na ofiarę całopalną – bez skazy i złóż je w ofierze przed Wiekuistym; –
8.TYSIĄCL.WYD5Potem powiedział do Aarona: Weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź przed Pana.
9.BRYTYJKAI rzekł do Aarona: Weź sobie młodego cielca na ofiarę za grzech, a barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź je przed Pana.
10.POZNAŃSKAPotem rzekł do Aarona: - Weź młodego cielca na ofiarę przebłagalną oraz barana na całopalenie - oba bez skazy! Przyprowadź je przed Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAI powiedział do Aarona: Weź jednego młodego cielca na ofiarę przebłagania za grzechy i jednego baranka na ofiarę całopalenia obydwa [zwierzęta] mają być bez skazy – i złóż z nich ofiarę w obliczu Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem powiedział do Ahrona: Weźmiesz sobie młodego cielca na ofiarę zagrzeszną i barana na całopalenie oba zdrowe, i przyprowadzisz je przed oblicze WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWeź sobie - polecił Aaronowi - młodego cielca na ofiarę za grzech i barana na ofiarę całopalną. Oba mają być bez skazy. Przyprowadź je przed oblicze PANA.