« 3Moj 9:20 3 Księga Mojżeszowa 9:21 3Moj 9:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mostki ich i łopatki prawe oddzielił Aaron podnosząc przed Panem, jako był rozkazał Mojżesz.
2.GDAŃSKA.1881Ale mostek i łopatkę prawą obracał Aaron tam i sam na ofiarę obracania przed obliczem Pańskiem, jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.2017Mostki zaś i prawą łopatkę Aaron kołysał na ofiarę kołysaną przed PANEM, jak Mojżesz nakazał.
4.CYLKOWA mostki i łopatkę prawą - stawił Ahron jako przedstawienie przed Wiekuistym, jako był rozkazał Mojżesz.
5.KRUSZYŃSKIPotem Aaron podnosił piersi i łopatkę prawą wobec Pana, jak rozkazane było Mojżeszowi.
6.MIESESsamymi zaś mostkami oraz łopatką prawą dokonał Aron obrotu przed Wiekuistym – wedle rozkazu, który Mojżesz obwieścił.
7.TYSIĄCL.WYD5Mostkami i prawymi łopatkami Aaron wykonał gest kołysania przed Panem, tak jak Pan nakazał.
8.BRYTYJKAMostkiem zaś i prawą łopatką wykonał Aaron obrzęd potrząsania przed Panem, tak jak nakazał Mojżesz.
9.POZNAŃSKAMostki zaś i prawy udziec wzniósł Aaron ruchem obrzędowego kołysania ku Jahwe, jak to nakazał Mojżesz.
10.WARSZ.PRASKAPotem Aaron dokonał obrzędu kołysania przed Jahwe mostkami i prawymi łopatkami, składając w ten sposób ofiarę kołysania, jak to nakazał Mojżesz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mostki i prawą łopatkę Ahron stawił jako przedstawienie przed WIEKUISTYM, jak rozkazał Mojżesz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa mostki i prawą łopatkę złożył PANU w ofierze kołysanej, tak jak polecił Mojżesz.