« 3Moj 9:6 3 Księga Mojżeszowa 9:7 3Moj 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze ku Aaronowi: „Przystęp ku ołtarzu a obietuj za grzech twoj, a ofieruj obiatę, a proś za się ❬...❭
2.WUJEK.1923I rzekł do Aarona: Przystąp do ołtarza a ofiaruj za grzech twój: ofiaruj całopalenie, a módl się sam za się i za lud! A gdy zabijesz ofiarę ludu, módl się za nim, jako przykazał Pan.
3.GDAŃSKA.1881Rzekł zaś Mojżesz do Aarona: Przystąp do ołtarza, a uczyń ofiarę za grzech swój, i ofiarę paloną twoję, a wykonaj oczyszczenie za się i za lud; uczyń też ofiarę od ludu, i uczyń oczyszczenie za lud, jako rozkazał Pan.
4.GDAŃSKA.2017Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoje całopalenie, i dokonaj przebłagania za siebie i lud. Złóż też ofiarę ludu i dokonaj za niego przebłagania, jak PAN rozkazał.
5.CYLKOWRzekł zaś Mojżesz do Ahrona: "Przystąp do ofiarnicy i spełnij ofiarę twą zagrzeszną i całopalenie twoje, i dopełnij rozgrzeszenia za siebie i za lud; spełnij téż ofiarę od ludu i dopełnij rozgrzeszenia za nich, jak rozkazał Wiekuisty."
6.KRUSZYŃSKII rzekł Mojżesz do Aarona: "Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną i uczyń ekspjację za siebie i za naród; złóż również ofiarę za naród i dokonaj nad nim oczyszczenia, jako Bóg rozkazał".
7.MIESESWówczas rzekł Mojżesz do Arona: „Przystąp do ołtarza, złóż ofiarę swą zagrzeszną i ofiarę swoją całopalną, i rozgrzeszaj siebie samego i lud, składaj również ofiarę ludu i rozgrzeszaj ich – tak; jak Wiekuisty przykazał”.
8.TYSIĄCL.WYD5Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: Zbliż się do ołtarza, złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną, dokonaj przebłagania za siebie i za lud, złóż dar za lud i dokonaj przebłagania za nich, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
9.BRYTYJKAPotem rzekł Mojżesz do Aarona: Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną, i dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Złóż też ofiarę ludu i dokonaj przebłagania za nich, tak jak rozkazał Pan.
10.POZNAŃSKADo Aarona zaś Mojżesz powiedział: - Przystąp do ołtarza i złóż swoją ofiarę przebłagalną i całopalną jako zadośćuczynienie za siebie i za lud. Ofiaruj także dar ludu i dokonaj obrzędu zadośćuczynienia, jak to nakazał Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAAaronowi zaś wydał Mojżesz takie polecenie: Podejdź do ołtarza i złóż swoją ofiarę przebłagania za grzechy oraz ofiarę całopalenia. Przebłagaj [Jahwe] za siebie i za cały lud. Złóż także ofiarę w imieniu ludu i dokonaj obrzędu przebłagania za lud, tak jak nakazał Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś do Ahrona Mojżesz powiedział: Podejdź do ofiarnicy oraz spełnij twoją zagrzeszną ofiarę, twoje całopalenie i dopełnij rozgrzeszenia za ciebie oraz za lud; tak, jak rozkazał WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTu zwrócił się do Aarona: Zbliż się do ołtarza, złóż swoje ofiary - za grzech i całopalną - i dokonaj nimi przebłagania za siebie i za swój dom. Złóż też ofiary ludu i dokonaj za nich przebłagania - tak, jak polecił PAN.