« Joe 3:21 Księga Amosa 1:1 Am 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowa Amos, który był między pasterzmi z Thekue, które widział nad Izraelem za dni Ozyasza, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joas, króla Izraelskiego, przed dwiema laty trzęsienia ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Słowa Amosa, który był między pasterzami z Tekua, które widział o Izraelu za dni Uzyjasza, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joazowego, króla Izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa, które widział o Izraelu za dni Uzjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
4.CYLKOWMowy Amosa, który należał do hodowców trzód z Tekoa zwiastowane o Israelu za czasów Uzjasza, króla Judy, i za czasów Jerobeama, syna Joasza, króla israelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. I rzekł:
5.MICHALSKISłowa Amosa - który pochodził z pasterzy z Tekoa, które oglądał w widzeniu dla Izraela, za dni Ozjasza, króla judzkiego i za dni Jeroboama, syna Joaszowego, króla izraelskiego na dwa lata przed trzęsieniem.
6.SZERUDASłowa Amosa, który należał do pasterzy z Teko'a, które widział o Izraelu za dni Uzjasza, króla judzkiego i za dni Jerobeama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
7.TYSIĄCL.WYD5Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa: co widział w sprawie Izraela, za dni Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
8.BRYTYJKASłowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
9.POZNAŃSKASłowa Amosa, jednego z pasterzy z Tekoa: widzenia dotyczące Izraela, które miał za króla judzkiego Ozjasza i za króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasa, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
10.WARSZ.PRASKAOto słowa, które Amos, pasterz z Tekoa, usłyszał, gdy miał widzenie w sprawie Izraela, kiedy to Ozjasz był królem Judy, a Jeroboam, syn Joasza, królem Izraela, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mowy Amosa, który należał do hodowców trzód z Tekoa, prorokowane o Israelu za czasów Uzjasza, króla Judy, oraz za czasów króla israelskiego Jerobeama, potomka Joasza; na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Powiedział:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa Amosa, który był jednym z hodowców owiec w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu. Było to w czasach Uzjasza, króla judzkiego, oraz w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
13.TOR.PRZ.Słowa Amosa, który był spośród pasterzy z Tekoa, które widział nad Izraelem w dniach Uzjasza, króla Judy i w dniach Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.