« Am 1:9 Księga Amosa 1:10 Am 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I puszczę ogień na mur Tyrski, i pożre domy jego.
2.GDAŃSKA.1881Ale poślę ogień na mur Tyrski, który pożre pałace jego.
3.GDAŃSKA.2017Ale ześlę ogień na mur Tyru, który strawi jego pałace.
4.CYLKOWPrzeto zeszlę ogień na mury Coru, aby pochłonął zamki jego.
5.MICHALSKIrzucę ogień w mury Tyru, aby pożerał jego pałace.
6.SZERUDAI ześlę ogień na mur Tyru, aby pochłonął jego pałace.
7.TYSIĄCL.WYD5Ześlę więc ogień na mury Tyru, i strawi jego pałace.
8.BRYTYJKARzucę ogień na mury Tyru, aby strawił jego pałace.
9.POZNAŃSKARzucę ogień na mury Tyru, by strawił jego pałace.
10.WARSZ.PRASKAZeślę przeto ogień na wszystkie mury Tyru, a on ich pałace strawi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu ześlę ogień na mury Coru, aby pochłonął jego zamki.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego rzucę ogień na mury Tyru i strawi on jego pałace.
13.TOR.PRZ.I ześlę ogień na mur Tyru, i strawi on jego pałace.