« Am 1:12 Księga Amosa 1:13 Am 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech złości synów Ammon i dla czterech nie nawrócę go dlatego; bo rozcinał brzemienne Galaad, żeby rozszerzył granice swe.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków synów Amonowych, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, iż rozcinali brzemienne w Galaad, tylko aby rozszerzali granice swoje;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków synów Ammona i z powodu czterech nie przepuszczę im, ponieważ rozcinali brzemienne w Gileadzie tylko po to, by rozszerzyć swoje granice.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków synów Ammonu i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że rozcinali brzemienne kobiety Gileadu celem rozszerzenia granicy swojej.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Amonitów, i dla czterech kary nie cofnę: że rozcinali brzemienne kobiety Gilead dla rozszerzenia swych granic,
6.SZERUDATak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw synów Amona i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że rozcinali brzemienne w Gileadzie, tylko aby rozszerzyć granice swoje.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków synów Ammona i z powodu czterech nie odwrócę tego[wyroku], gdyż rozpruwał łona ciężarnych kobiet Gileadu, by rozszerzyć swoje granice.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Ammonitów i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby rozszerzyć swoje granice.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Ammonitów nie zmienię postanowienia, bo otwierali w Gilead łona niewiast brzemiennych, żeby rozszerzyć swoje posiadłości.
10.WARSZ.PRASKAI oto, co jeszcze Pan mówi: Z powodu trzech występków Ammonitów i z powodu czterech nie cofnę tego, co już powiedziałem. Ponieważ łona niewiast brzemiennych rozpruwali w Gilead, gdy dla siebie chcieli zdobyć więcej ziemi,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków synów Ammonu, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że rozcinali brzemienne kobiety Gileadu, w celu rozszerzenia swojej granicy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Ammonitów i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż rozpruwali brzemienne Gileadu, aby poszerzyć własne granice.
13.TOR.PRZ.Tak mówi Jhwh: Z powodu trzech przestępstw synów Ammona i z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ rozpruwali brzemienne Gileadu, by poszerzyć swoje granice.