« Am 1:13 Księga Amosa 1:14 Am 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A rozniecę ogień na murze Rabba, i pożre domy jéj w krzyku w dzień wojny i z wichrem w dzień ruszenia.
2.GDAŃSKA.1881Ale rozniecę ogień na murze Rabby, który pożre pałace jego z krzykiem w dzień wojny, i z wichrem w dzień niepogody.
3.GDAŃSKA.2017Ale rozniecę ogień na murze Rabby, który strawi jego pałace wśród krzyku w dzień bitwy, podczas wichru w dzień burzy.
4.CYLKOWPrzeto rozniecę ogień w murach Rabby, aby pochłonął zamki jej przy dźwięku surmy, w dzień walki, podczas nawałnicy, w dzień zawieruchy.
5.MICHALSKIrozniecę ogień w murach Rabby, aby pożarł jej pałace: wśród krzyku, w dzień wojny, wśród zawieruchy, w dzień burzy.
6.SZERUDAI rozniecę ogień na murze Rabby, aby pochłonął jej pałace wśród okrzyku w dzień walki, z wichrem w dzień zawieruchy.
7.TYSIĄCL.WYD5Rozpalę więc ogień na murach Rabba, i strawi jego pałace podczas wrzawy w dzień bitwy, podczas burzy w dzień wichru.
8.BRYTYJKAI rozniecę ogień na murze Rabby, aby strawił jej pałace, wśród zgiełku w dzień bitwy, w wichurze w dzień huraganu.
9.POZNAŃSKARozniecę ogień w murach Rabby, by strawił jej pałace, wśród okrzyków wojennych, jak w dzień bitwy, wśród zawieruchy, jak w dzień burzy;
10.WARSZ.PRASKAześlę przeto ogień na wszystkie mury Rabba, a on pałace ich strawi pośród okrzyków wojennych w dniu bitwy, wśród ataków wichru i burzy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem rozniecę ogień w murach Rabby, by w dzień walki, w dzień zawieruchy, w czasie nawałnicy, pochłonął jej zamki przy dźwięku surmy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego rozpalę ogień na murze Rabby i strawi on jej pałace - przy zgiełku w dniu bitwy, w wichrze, w dniu huraganu.
13.TOR.PRZ.I rozniecę ogień na murze Rabby, i strawi on jej pałace wśród krzyku w dzień bitwy, wśród wichru w dzień burzy.