« Am 1:1 Księga Amosa 1:2 Am 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł: Pan z Syon zaryczy a z Jeruzalem da głos swój, i płakały ozdoby pasterzów, a uszedł wierzch Karmela.
2.GDAŃSKA.1881i rzekł: Zaryczy Pan z Syonu, z Jeruzalemu wyda głos swój; i będą płakały mieszkania pasterzy, a wyschną pola najwyborniejsze.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział: PAN zagrzmi z Syjonu, z Jerozolimy wyda swój głos; mieszkania pasterzy będą lamentować, a wyschnie szczyt Karmelu.
4.CYLKOWWiekuisty huczy z Cyonu, a z Jerozolimy odzywa się gromem swoim; przeto więdną niwy pasterzy a usycha szczyt Karmelu.
5.MICHALSKIOn mówił: Jahwe grzmi z Syjonu, i z Jeruzalem głośno woła; zasmucą się więc łąki pasterzy, a wierzchołek Karmelu uschnie!
6.SZERUDAI rzekł: "Gdy Pan ryczy z Syjonu i z Jeruzalemu wydaje głos swój, więdną niwy pasterzy i schnie szczyt Karmelu".
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedział on: Pan z Syjonu zagrzmi, z Jeruzalem wyda swój głos, a lamentować będą łąki pasterzy i szczyt Karmelu uschnie.
8.BRYTYJKAI rzekł: Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu, dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt Karmelu.
9.POZNAŃSKAZ mocą przemówi Jahwe z Syjonu, z Jeruzalem zagrzmi swym głosem; wtedy pastwiska pasterzy okryją się żałobą, a szczyty Karmelu ogarnie susza.
10.WARSZ.PRASKAI powiedział: Pan zagrzmiał z Syjonu, z Jerozolimy głos Jego wychodzi. Smutek ogarnął pastwiska pasterzy, schnie wierzchołek Karmelu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY huczy z Cyonu i Swym głosem odzywa się z Jeruszalaim; dlatego więdną niwy pasterzy oraz usycha szczyt Karmelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział on: PAN ryczy jak lew z Syjonu i z Jerozolimy wydaje swój głos, lament ogarnia niwy pasterzy, a szczyt Karmelu usycha.
13.TOR.PRZ.I powiedział on: Jhwh zaryczy jak lew z Syjonu, z Jerozolimy wyda swój głos; pastwiska pasterzy będą lamentować i wyschnie szczyt Karmelu.