« Am 1:2 Księga Amosa 1:3 Am 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go, iż pomłócili wozmi żelaznymi Galaad.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, że młócili wozami żelaznemi Galaada;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków Damaszku i z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ młócili Gilead narzędziami z żelaza.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie cofnę tego - dlatego że młócili cierlicami żelaznemi Gilead.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Damaszku i dla czterech kary nie cofnę: że zmłócili żelaznemi walcami ziemię Gilead;
6.SZERUDATak rzekł Pan: "Dla trzech przestępstw Damszku i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że młócili bronami żelaznymi Gilead.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż zmłócili saniami żelaznymi Gilead.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Damaszku i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Damaszku nie odmienię postanowienia, bo żelaznymi płozami zmłócili Gilead.
10.WARSZ.PRASKAPan zaś tak przemawia: Z powodu trzech występków Damaszku i z powodu czterech nie cofnę tego, co już powiedziałem. Ponieważ Gilead zmiażdżyli saniami żelaznymi do młocki,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Damaszku, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że żelaznymi cierlicami młócili Gilead.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż żelaznymi saniami stratowali Gilead.
13.TOR.PRZ.Tak mówi Jhwh: Z powodu trzech przestępstw Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ młócili Gilead saniami z żelaza.