« Am 1:3 Księga Amosa 1:4 Am 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poślę ogień do domu Azael, i pożre domy Benadad.
2.GDAŃSKA.1881Ale poślę ogień na dom Hazaela, który pożre pałace Benadadowe.
3.GDAŃSKA.2017Ale ześlę ogień na dom Chazaela, który strawi pałace Ben-Hadada.
4.CYLKOWPrzeto zeszlę ogień na dom Chazaela, aby pochłonął zamki Ben-Hadada.
5.MICHALSKIrzucę ogień do domu Hazaelowego i pożre pałace Benhadadowe!
6.SZERUDAI ześlę ogień na dom Hazaela, aby pochłonął pałace Benhadada.
7.TYSIĄCL.WYD5Ześlę więc ogień na dom Chazaela, by strawił pałace Ben-Hadada.
8.BRYTYJKARzucę ogień na dom Hazaela, aby strawił pałace Benhadada,
9.POZNAŃSKARzucę ogień do domu Chazaela, by strawił pałace Ben-Hadada;
10.WARSZ.PRASKAześlę przeto ogień na dom Chazaella i strawi wszystkie Ben–Hadada pałace.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu ześlę ogień na dom Chazaela, by pochłonął zamki Ben–Hadada.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego rzucę ogień na dom Chazaela i strawi on pałace Ben-Hadada.
13.TOR.PRZ.I ześlę ogień na dom Chazaela, i strawi on pałace Ben-Hadada.