« Am 1:4 Księga Amosa 1:5 Am 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I skruszę zaworę Damaszku i wytracę obywatela z pola bałwańskiego i trzymającego berło z domu rozkoszy, i będzie zaprowadzon lud Syryjski do Cyreny, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Połamię też zaworę w Damaszku, a wykorzenię obywatela z doliny Awen, i tego, który trzyma sceptr z domu Heden; i pójdzie w niewolę lud Syryjski do Kir, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Połamię też rygiel Damaszku i wykorzenię mieszkańca z doliny Awen i tego, który trzyma berło z domu Eden. I lud Syrii pójdzie do niewoli do Kir, mówi PAN.
4.CYLKOWI skruszę zawory Damaszku i wytępię mieszkańców z doliny Awen i dzierżącego berło z Beth-Eden; a lud aramejski pójdzie na wygnanie do Kir, rzecze Wiekuisty.
5.MICHALSKIRozbiję także wrota Damaszku i wytępię mieszkańców Bikat-Avenu i tego, co dzierży berło w Bet Edenie. A lud Aramu pójdzie na wygnanie do Qir. Powiedział Jahwe.
6.SZERUDAI połamię zaworę Damaszku i wytępię obywatela z doliny Awen i dzierżącego berło z Bet-Edenu i pójdzie w niewolę lud aramejski do Kiru - mówi Pan.
7.TYSIĄCL.WYD5Rozbiję zawory Damaszku i wytępię mieszkańców doliny Awen i dzierżącego berło w Bet-Eden, a naród Aramu uprowadzony zostanie do Kir - mówi Pan.
8.BRYTYJKAI połamię zawory Damaszku, i wytępię mieszkańców Bikat-Awen i władcę Bet-Eden. I pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir – mówi Pan.
9.POZNAŃSKArozwalę zapory Damaszku, wytracę mieszkańców Bikat-Awen i tego, kto dzierży berło w Bet-Eden, a lud aramejski pójdzie na wygnanie do Kir - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKARozkruszę rygle Damaszku, zgubę zgotuję władcy z Bikat–Awen i temu, który dzierży berło w Bet–Eden. Mieszkańcy Aramu muszą iść do Kir na wygnanie – tak bowiem rozkazał Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skruszę zawory Damaszku, z doliny Awen wytępię mieszkańców oraz tego, co trzyma berło w Bet–Eden. Lud aramejski pójdzie na wygnanie do Kir – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPołamię zawory Damaszku, wytnę mieszkańców z Bikat-Awen wraz z dzierżącym berło Bet-Eden. I lud Aramu pójdzie na wygnanie do Kir - mówi PAN.
13.TOR.PRZ.Połamię też zasuwy Damaszku i wytnę mieszkańca z doliny Awen trzymającego berło z domu Eden. I pójdzie lud Aramu do niewoli do Kir, mówi Jhwh.