« Am 1:5 Księga Amosa 1:6 Am 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie nawrócę go, iż przenieśli poimanie doskonałe, aby je zamknęli w Idumei.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków Gazy, owszem, dla czterech, nie przepuszczę im, przeto, że ich pojmawszy, w więzienie wieczne podawali Edomczykom;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków Gazy i z powodu czterech nie przepuszczę im, ponieważ uprowadzili wszystkich jeńców, aby ich wydać Edomowi.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie cofnę tego - dla tego że uprowadzili całe osady brańców, aby je wydać Edomowi.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: Dla trzech grzechów Gazy i dla czterech kary nie cofnę: że zagarniali do bezwzględnej niewoli i zaprzedawali Edomitom;
6.SZERUDATak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Gazy i dla czterech nie cofnę tego! Przeto, że uprowadzili pełną liczbę brańców, aby ich wydać Edomowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Gazy i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż doszczętnie uprowadzili na wygnanie [ludność], by wydać ją Edomowi.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Gazy i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Gazy nie odmienię postanowienia, bo uprowadzali jeńców całymi gromadami, żeby ich wydać w ręce Edomitów.
10.WARSZ.PRASKAI oto, co Pan mówi: Z powodu trzech występków Gazy i z powodu czterech nie cofnę tego, co już powiedziałem. Ponieważ wyludnili całe okolice i w ręce Edomu wydali ich mieszkańców,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Azy, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że uprowadzili całe osady brańców, aby je wydać Edomowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Gazy i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż uprowadzili całą ludność, by ją następnie wydać Edomowi.
13.TOR.PRZ.Tak mówi Jhwh: Z powodu trzech występków Gazy i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ zabrali do niewoli wszystkich wygnańców, aby ich wydać Edomowi.