« Am 3:15 Księga Amosa 4:1 Am 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie słowa tego, krowy tłuste! które jesteście na górze Samaryjskiéj, które potwarz czynicie nędznikom, a niszczycie ubogie, które mówicie panom swym: Przynieście, a będziem pić.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie słowa tego, o krowy Basańskie! któreście na górach Samaryi, które uciskacie nędzników a niszczycie ubogich, które mówicie panom ich: Przynieście, abyśmy piły.
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie tego słowa, krowy Baszanu, które jesteście na górach Samarii, które uciskacie biednych i niszczycie ubogich, które mówicie ich panom: Przynieście, abyśmy mogli pić.
4.CYLKOWSłuchajcie słowa tego wy, krowy baszańskie, któreście na górze Szomronu, co to ograbiacie biednych a uciskacie ubogich, co to wołacie do panów swoich: dostarczcie, abyśmy piły!
5.MICHALSKIPosłuchajcie słowa tego krowy Bazańskie, które jesteście na górze Samarji, wy, co uciskacie maluczkich, rozbijacie ubogich, mówicie swoim mężom: Przynoście a napijemy się.
6.SZERUDASłuchajcie Słowa tego wy, krowy baszańskie! któreście na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do panów swych: "Przynoście, abyśmy mogły pić!"
7.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie słowa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do mężów swoich: Przynieś, a będziemy pili!
8.BRYTYJKASłuchajcie tego słowa wy, krowy baszańskie, mieszkające na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów: Przynoście, a będziemy piły!
9.POZNAŃSKASłuchajcie słowa tego, krowy Baszamu, wy, na górze Samarii, co uciskacie ubogich i znęcacie się nad biednymi, wy, co mówicie do swych mężów: "Przynieś coś, byśmy się mogli napić".
10.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie, krowy baszańskie na wzgórzach Samarii, wy, co słabych uciskacie i ciemiężycie ubogich, a do mężów waszych mówicie: Przyniesiono wino, to się napijemy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie tego słowa, wy, krowy baszańskie, które jesteście na górze Szomronu; co to ograbiacie biednych i uciskacie ubogich, co to wołacie do swoich panów: Dostarczcie, abyśmy piły!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie tych słów, wy, krowy Baszanu na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie potrzebujących, a do swych mężów mówicie: Przynieście wina, wypijemy sobie!