« Am 5:27 Księga Amosa 6:1 Am 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, którzyście bogaci na Syonie, a ufacie w górze Samaryjskiéj! co celniejsi, głowy ludów, chodzący z pompą do domu Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881Biada bezpiecznym na Syonie, i ufającym w górze Samaryjskiej! którzy są sławni mimo innych u tych narodów, do których się schodzi dom Izraelski.
3.GDAŃSKA.2017Biada beztroskim na Syjonie i pokładającym ufność w górze Samarii; tym, którzy są przywódcami wśród tych narodów, do których schodzi się dom Izraela.
4.CYLKOWBiada bezpiecznym na Cyonie, i dufnym na górze Szomronu, owym znakomitym najprzedniejszego z ludów, do których schodzi się dom Israela!
5.MICHALSKIBiada niefrasobliwym na Syjonie, i ufność pokładającym, na górze Samarji odznaczonym, pierwszemu z ludów, chodzącym (tak) sobie w domu Izraela!
6.SZERUDABiada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, naczelnikom najprzedniejszego ludu, panom w domu izraelskim!
7.TYSIĄCL.WYD5Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z narodów, których słucha dom Izraela.
8.BRYTYJKABiada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela!
9.POZNAŃSKABiada tym, którzy żyją beztrosko na Syjonie, i tym, którzy bezpiecznie się czują na górze Samarii, dostojnikom najznamienitszego narodu, do których przychodzi Dom Izraela.
10.WARSZ.PRASKABiada tym, co tak beztrosko żyją na Syjonie i co są tak pewni siebie na górach Samarii. Biada książętom pierwszego spośród wszystkich narodów, (biada tym, u których zbiera się cały Izrael).
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada bezpiecznym na Cyonie i beztroskim na górze Szomronu; owym znakomitym z najprzedniejszego z narodów, do których schodzi się lud Israela!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada beztroskim na Syjonie i pewnym siebie na górze Samarii, śmietance pierwszego z ludów, tym, do których schodzi się dom Izraela!