« Am 6:10 Księga Amosa 6:11 Am 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(6:12) Bo oto Pan rozkaże i skarze dom większy obaleniem, a dom mniejszy porysowaniem.
2.GDAŃSKA.1881Bo oto Pan rozkaże, i uderzy na dom wielki rozstąpieniem, a na dom mniejszy rozpadlinami.
3.GDAŃSKA.2017Oto bowiem PAN rozkaże i uderzy w wielki dom rozpadlinami, a w mały dom – pęknięciem.
4.CYLKOWBo oto Wiekuisty rozkaże a roztrąca dom większy w rumowiska, a dom mniejszy w zwaliska.
5.MICHALSKIBo oto Jahwe rozkazuje! I on rozbija dom wielki w kawałki, a dom mały w drobne szczątki!
6.SZERUDABo oto Pan każe rozbić dom większy w rumowiska, a dom mniejszy w kawałki.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto Pan rozkazał, i obrócony będzie wielki dom w ruinę, a mały dom w rozsypkę.
8.BRYTYJKABo oto Pan każe rozwalić dom większy w gruzy, a dom mniejszy w kawałki.
9.POZNAŃSKABo zaprawdę teraz Jahwe rządzi! Pod Jego uderzeniem wielkie domy padają w gruzy, małe zaś rozsypują się w pył.
10.WARSZ.PRASKAPan bowiem rozkazał, i w gruzach lec musi dom wielki, a mały rozsypie się na drobne części.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto WIEKUISTY rozkaże, a większy dom roztrącą w rumowiska, zaś mniejszy dom w zwaliska.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo oto Pan nakazuje rozbić duży dom w gruzy, a mały dom w kawałki.