« Am 6:11 Księga Amosa 6:12 Am 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(6:13) Izali biegać mogą konie po skałach, albo mogą orać bawołami? żeście przemienili sąd w gorzkość, a owoc sprawiedliwości w piołun.
2.GDAŃSKA.1881Izali konie mogą biegać po skale? Izali tam wołami orać mogą? Boście obrócili sąd w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun;
3.GDAŃSKA.2017Czy konie mogą biegać po skale? Czy można tam orać wołami? Sąd bowiem zamieniliście w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun.
4.CYLKOWCzyż zdołają rumaki po skale biegać, albo czyż można tam orać wołami? Boście obrócili w truciznę prawo, a owoc sprawiedliwości w piołun.
5.MICHALSKICzyż biegną konie po skale? czyż orze się wołami morze? Ale wyście prawo odwrócili w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun!
6.SZERUDACzyż konie mogą biec po skale? Czyż można morze orać wołem? Ale wy odwróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun.
7.TYSIĄCL.WYD5Czy konie pędzą po skałach albo czy tam się orze wołami, że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę, a owoc prawości - na cykutę?
8.BRYTYJKACzy konie mogą biegać po skale? Czy wołami można orać morze? Lecz wy obróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun.
9.POZNAŃSKACzy konie mogą biegać po skałach albo czy można orać wołami morze? Wy jednak zmieniacie prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun.
10.WARSZ.PRASKACzyż konie biegają po skałach lub czy ktoś orkę uprawia wołami na morzu? A wyście prawo w truciznę zmienili, owoce sprawiedliwości – w bardzo gorzki piołun.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy rumaki zdołają biegać po skale! Czy można tam orać bykami? Tak zamieniliście sąd w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy konie biegają po skale? Czy bydłem można orać morze? Bo wy obróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun.