« Am 6:6 Księga Amosa 6:7 Am 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto teraz wyprowadzą się na przodku prowadzących się: a będzie odjęte spiknienie rozpustnych.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz pójdą w niewolę na czele pojmanych; a tak odstąpi biesiada od zbyteczników.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz pójdą do niewoli na czele pojmanych i skończy się biesiada hulaków.
4.CYLKOWPrzeto pójdą teraz na wygnanie na czele brańców, a skończy się zgiełk rozpierających się.
5.MICHALSKIPrzetoż pójdą na czele wygnańców, i usunie się bractwo rozkoszników!
6.SZERUDAPrzeto teraz pójdą do niewoli na czele wygnańców i ustanie ucztowanie rozpierających się.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków.
8.BRYTYJKAPrzeto teraz pójdą na wygnanie na czele wygnańców i ustanie ucztowanie hulaków.
9.POZNAŃSKADlatego wkrótce pójdą na wygnanie na czele wygnańców i skończą się hulanki próżniaków - tak mówi Jahwe, Bóg Zastępów.
10.WARSZ.PRASKADlatego musicie iść teraz na wygnanie, wszyscy uprowadzeni będziecie. Skończyły się już dla hulaków zabawy!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego teraz, na czele brańców pójdą na wygnanie i skończy się zgiełk tych, którzy się rozpierają.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego wkrótce pójdziecie na wygnanie - i to na czele wygnańców. Wtedy ustanie wrzask hulanek i wyciąganie się na kanapach.