« Am 6:7 Księga Amosa 6:8 Am 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przysiągł Pan Bóg na duszę swoję, mówi Pan, Bóg zastępów: Brzydzę się Ja pychą Jakóbową, a domów jego nienawidzę, i wydam miasto z obywatelmi jego.
2.GDAŃSKA.1881Przysiągł panujący Pan sam przez się, mówi Pan, Bóg zastępów: Zbrzydziłem sobie pychę Jakóbową i pałace jego mam w nienawiści; przetoż podam miasto i wszystko, co w niem jest, nieprzyjacielowi;
3.GDAŃSKA.2017Pan BóG przysiągł na siebie samego, mówi PAN, Bóg zastępów: Obrzydła mi pycha Jakuba i nienawidzę jego pałaców. Dlatego wydam miasto i wszystko, co w nim jest.
4.CYLKOWZaprzysiągł Pan Wiekuisty na życie swe, rzecze Wiekuisty, Bóg zastępów: Brzydzę się przepychem Jakóba, a zamków jego nienawidzę, i wydam miasto i pełnię jego.
5.MICHALSKIPowiedział Jahwe, Bóg Sebaot. Poprzysiągł Jahwe (Pan) na Samego Siebie: wstrętny mi jest przepych Jakóba, i w nienawiści mam jego pałace; przeto wydam na łup miasto i to co jest w niem!
6.SZERUDAPrzysiągł Wszechmocny Pan na siebie, - Wyrok Pana, Boga zastępów: "Brzydzę się pychą Jakuba i pałaców jego nienawidzę. I wydam miasto i co w nim jest".
7.TYSIĄCL.WYD5Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie - wyrocznia Pana, Boga Zastępów: Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców, wydam więc [wrogom] miasto i to, co się w nim znajduje.
8.BRYTYJKAPrzysiągł Wszechmogący Pan na swoje życie – mówi Pan, Bóg Zastępów: Brzydzę się pychą Jakuba, nienawidzę jego pałaców, wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest.
9.POZNAŃSKAPoprzysiągł Jahwe na samego siebie: - Brzydzę się pychą Jakuba, nienawidzę jego pałaców; w ręce [wroga] wydam miasto i wszystko, co się w nim znajduje.
10.WARSZ.PRASKABóg zaś i Pan nasz poprzysiągł na siebie – oto wyrocznia Pana i Boga Zastępów: Brzydzę się wyniosłością Jakuba, nienawidzę jego pałaców, zgubę zgotuję miastu i wszystkiemu, co w nim pozostało.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pan, WIEKUISTY, zaprzysiągł to na Siebie – mówi WIEKUISTY, Bóg Zastępów. Brzydzę się przepychem Jakóba i nienawidzę jego zamków; wydam miasto i jego wypełnienie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTo przysięga Wszechmocny PAN na swoje własne życie. PAN, Bóg Zastępów, oświadcza: Jakże brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców! Wydam na łup to miasto ze wszystkim, co je wypełnia!