« Am 6:8 Księga Amosa 6:9 Am 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli się zostanie dziesięć mężów w domu jednym, i ci pomrą.
2.GDAŃSKA.1881A zostanieli dziesięć osób w domu jednym, i ci pomrą.
3.GDAŃSKA.2017A stanie się tak: Jeśli pozostanie dziesięć osób w jednym domu i one pomrą.
4.CYLKOWA jeżeli zostanie dziesięć osób w jednym domu, i te pomrą.
5.MICHALSKIA gdyby zostało się dziesięciu ludzi w domu jednym, i oni pomrą!
6.SZERUDAI stanie się: Gdy dziesięciu mężczyzn pozostanie w jednym domu, i oni pomrą.
7.TYSIĄCL.WYD5I gdyby pozostało dziesięciu mężów w jednym domu - i ci umrą;
8.BRYTYJKAI stanie się tak: Choćby pozostało tylko dziesięciu mężczyzn w jednym domu, i oni pomrą.
9.POZNAŃSKAWówczas jeśli w jakimś domu zostanie jeszcze dziesięciu ludzi, i oni będą musieli umrzeć.
10.WARSZ.PRASKAA jeśli po tym wszystkim jeszcze choć dziesięciu mężów znajdzie się gdzieś w jednym domu, wszyscy oni także umrzeć będą musieli.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli w jednym domu zostanie dziesięć osób – i te pomrą!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćby w jakimś domu zostało dziesięciu mężczyzn, to i oni umrą.