« Am 7:9 Księga Amosa 7:10 Am 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I posłał Amazyasz, kapłan Bethel, do Jeroboama, króla Izrael, mówiąc: Powstał przeciw tobie Amos w pośrodku domu Izraelowego, nie będzie mogła ziemia znieść wszystkich mów jego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy posłał Amazyjasz, kapłan Betelski, do Jeroboama, króla Izraelskiego, mówiąc: Sprzysiągł się przeciwko tobie w pośrodku domu Izraelskiego, tak, iż ziemia nie może znieść wszystkich słów jego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Amazjasz, kapłan Betel, posłał do Jeroboama, króla Izraela, taką wiadomość: Amos spiskuje przeciwko tobie pośród domu Izraela, tak że ziemia nie może znieść wszystkich jego słów.
4.CYLKOWWtedy posłał Amacja, kapłan bethelski do Jerobeama, króla israelskiego, oznajmiając: sprzysiągł się przeciwko tobie Amos w pośrodku domu israelskiego, tak że nie może ziemia znieść wszystkich słów jego.
5.MICHALSKIPosłał tedy Amasja, kapłan w Betel, do Jero boama, króla Izraelskiego, mówiąc: Amos uknuł spisek przeciwko Tobie w sercu pań stwa Izraelskiego! Ziemia nie może znieść wszystkich jego słów,
6.SZERUDAI posłał Amazjasz, kapłan Betelu, do Jerobeama, króla izraelskiego, taką wieść: "Amos spiskuje przeciwko tobie w pośród domu izraelskiego tak, że kraj nie może znieść wszystkich jego słów.
7.TYSIĄCL.WYD5Posłał Amazjasz, kapłan z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego,
8.BRYTYJKAWtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść: Amos spiskuje przeciwko tobie wpośród domu izraelskiego, kraj nie może znieść wszystkich jego słów.
9.POZNAŃSKAAmazjasz, kapłan w Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, i kazał mu powiedzieć: - Spiskuje przeciwko tobie Amos pośród Domu Izraela. Kraj nie może znieść tego wszystkiego, co on mówi.
10.WARSZ.PRASKAAmazjasz, kapłan z Betel, taką wiadomość przesłał królowi izraelskiemu, Jeroboamowi: W samym środku domu Izraela Amos nawołuje wszystkich do buntu przeciwko tobie. To, co on mówi, jest nie do zniesienia dla twojego kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy kapłan betelski Amacjasz posłał do króla israelskiego, oznajmiając: Amos się sprzysiągł przeciw tobie w środku israelskiego domu; ta ziemia nie może znieść wszystkich jego słów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Amazjasz, kapłan sprawujący swój urząd w Betelu, posłał do Jeroboama, króla Izraela, wiadomość takiej treści: Amos spiskuje przeciwko tobie w samym sercu Izraela. Kraj nie wytrzyma tych wszystkich jego mów.