« Am 7:11 Księga Amosa 7:12 Am 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Amazyasz do Amos: Który widzisz, idź! uciecz do ziemie Judzkiéj, a jedz tam chleb i tam prorokuj.
2.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Amazyjasz do Amosa: O widzący! uchodź, uciekaj do ziemi Judzkiej, a jedz tam chleb, i tam prorokuj;
3.GDAŃSKA.2017Potem Amazjasz powiedział do Amosa: Widzący, idź, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb, i tam prorokuj.
4.CYLKOWPoczem rzekł Amacja do Amosa: Wieszczu! uchodź, a schroń się do ziemi judzkiej, i pożywaj tam chleba swego, a prorokuj tam.
5.MICHALSKITymczasem do Amosa powiedział Amasja: Jasnowidzu, idź, uciekajże sobie do ziemi judzkiej, a tam jedz chleb i tam prorokuj!
6.SZERUDAI rzekł Amazjasz do Amosa: "Jasnowidzu! uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj!
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Amazjasz do Amosa: Widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj!
8.BRYTYJKADo Amosa zaś rzekł Amazjasz: Jasnowidzu! Uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj,
9.POZNAŃSKADo Amosa zaś powiedział Amazjasz: - Odejdź stąd, jasnowidzu, uciekaj do Judei! Tam jedz [swój] chleb i tam sobie prorokuj!
10.WARSZ.PRASKADo samego zaś Amosa tak powiedział Amazjasz: Idź sobie stąd, jasnowidzu! Wynoś się do ziemi judzkiej! Tam spożywaj swój chleb i tam występuj jako prorok.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Amacjasz powiedział do Amosa: Wieszczu! Uchodź i schroń się w ziemi judzkiej; tam spożywaj swój chleb i tam prorokuj!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAmosowi zaś Amazjasz doradził: Posłuchaj, jasnowidzu! Czym prędzej uchodź do ziemi judzkiej. Tam zarabiaj na siebie. Tam sobie prorokuj.