« Am 7:2 Księga Amosa 7:3 Am 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zmiłował się Pan nadtem. Nie będzie, rzekł Pan.
2.GDAŃSKA.1881I żałował Pan tego; a rzekł Pan: Nie stanie się.
3.GDAŃSKA.2017I żałował tego PAN. PAN powiedział: To się nie stanie.
4.CYLKOWI użalił się Wiekuisty nad tem; nie będzie już tego, rzekł Wiekuisty.
5.MICHALSKIUlitował się Jahwe z powodu tego. Nie sta nie się, powiedział Jahwe!
6.SZERUDAI żałował tego Pan: "Nie stanie się!" - rzekł Pan.
7.TYSIĄCL.WYD5Zmiłował się Pan nad nim: To się nie stanie - rzekł Pan.
8.BRYTYJKAI żałował tego Pan: Nie stanie się – rzekł Pan.
9.POZNAŃSKAWięc ulitował się Jahwe. "Nie stanie się to" - powiedział Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAulitował się tedy Pan i powiedział: Nie przyjdzie nań to wszystko.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc WIEKUISTY się nad tym użalił i WIEKUISTY powiedział: Tego już nie będzie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI PAN zlitował się: Nie dopuszczę do tego - zdecydował.