« Am 9:11 Księga Amosa 9:12 Am 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żeby posiedli ostatek Idumei i wszystkie narody, przeto iż wzywano imienia mego nad nimi, mówi Pan, czyniący to.
2.GDAŃSKA.1881Aby posiedli ostatki Edomczyków i wszystkie narody nad którymi wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to czyni.
3.GDAŃSKA.2017Aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi PAN, który to czyni.
4.CYLKOWAby zawładnęli szczątkami Edomu i wszystkich ludów nad którymi mianowane imię Moje, rzecze Wiekuisty, który to spełni.
5.MICHALSKIIżby wzięli w dziedzictwo resztkę Edomitów i wszystkie ludy, nad którymi wezwane będzie imię moje! Powiedział Jahwe, który to uczyni.
6.SZERUDABy posiedli resztki Edomu i wszystkie ludy, nad którymi wezwane zostało moje imię". - Wyrok Pana, który to czyni.
7.TYSIĄCL.WYD5by posiedli resztę Edomu i wszystkie na-rody, nad którymi wzywano mojego imienia - wyrocznia Pana, który to uczyni.
8.BRYTYJKAAby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni.
9.POZNAŃSKAby zawładnęli tymi, co się żywi ostali z Edomu oraz wszystkimi narodami, które swą nazwę wywodzić będą od mego Imienia - to mówi Jahwe, który tego dokona.
10.WARSZ.PRASKAby mogli wziąć w swe władanie resztki Edomitów oraz te wszystkie narody, nad którymi me imię już wzywane było – wyrocznia Pana, który wszystko czyni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By zawładnęli szczątkami Edomu oraz wszystkich ludów, nad którymi wzywano Mojego Imienia – mówi WIEKUISTY, który to spełni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas posiądą resztkę Edomu oraz te wszystkie narody, nad którymi wzywano moje imię - oświadcza PAN, który to właśnie czyni.