« Am 9:13 Księga Amosa 9:14 Am 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wrócę poimanie ludu mego Izraelskiego, a będą budować miasta spustoszone i będą w nich mieszkać: i będą téż sadzić winnice i pić wino ich; i naczynia sadów a będą jeść owoce ich.
2.GDAŃSKA.1881I nawrócę zaś z więzienia lud mój Izraelski, i pobudują miasta spustoszone, a mieszkać w nich będą; sądzić też będą winnice, i wino z nich pić będą; sadów też naszczepią, i owoc ich jeść będą.
3.GDAŃSKA.2017Odwrócę niewolę mojego ludu, Izraela; odbudują miasta spustoszone i zamieszkają w nich; zasadzą też winnice i będą pić z nich wino; założą też sady i będą jedli ich owoce.
4.CYLKOWI wrócę brańców ludu Mojego Israela i pobudują miasta opustoszone, i zaludnią je, i zasadzą winnice i będą pili wino z nich, i założą ogrody i będą pożywali owocu ich.
5.MICHALSKII ponownie zwrócę się do ludu mego Izraela, i odbudują miasta opustoszałe, i ponownie posadzą winnice, a pić będą wino z nich, i pozakładają ogrody, a jeść będą ich owoce!
6.SZERUDAI przywrócę pojmanych ludu mego izraelskiego tak. że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się; zasadzą winnice i pić będą wino ich, założą ogrody i jeść będą owoce ich.
7.TYSIĄCL.WYD5Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce.
8.BRYTYJKAI odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce.
9.POZNAŃSKAWtedy odmienię losy ludu mego, Izraela: odbudują zniszczone miasta i zamieszkają w nich; zasadzą winnice i będą pili z nich wino; założą ogrody i będą jedli ich owoce.
10.WARSZ.PRASKAI odmienię los Izraela, mego ludu. Odbudują znów swoje miasta i mieszkać w nich będą, winnice zaczną uprawiać, pijąc wino do woli, ogrody założą i będą jeść z nich owoce.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wrócę brańców Mojego ludu – Israela. Pobudują opustoszałe miasta, zaludnią je, zasadzą winnice oraz będą z nich pili wino; także zasadzą ogrody i będą spożywali z nich owoce.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI odmienię los mojego ludu Izraela. Odbudują i zasiedlą spustoszone niegdyś miasta, zasadzą winnice i napiją się z nich wina, założą ogrody i spożyją ich owoce.