« Am 9:3 Księga Amosa 9:4 Am 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli pójdą w niewolą przed nieprzyjacioły swymi, tam rozkażę mieczowi, i pobije je: i położę oczy moje na nie, na złe, a nie na dobre.
2.GDAŃSKA.1881A choćby poszli w niewolę przed nieprzyjaciółmi swymi, i tam przykażę mieczowi, aby ich pomordował; obrócę zaiste przeciwko nim oko swe na złe, a nie na dobre.
3.GDAŃSKA.2017Choćby poszli do niewoli przed swymi wrogami, nawet tam rozkażę mieczowi, aby ich zabijał. Zwrócę na nich swoje oczy dla zła, a nie dla dobra.
4.CYLKOWA gdy pójdą w niewolę przed obliczem wrogów swoich, i tam przykażę mieczowi, aby ich wymordował, i zwrócę oko Moje na nich ku złemu, a nie ku dobremu.
5.MICHALSKIA gdy przed swemi wrogami w niewolę pójdą, wezmę miecz, i tam ich pozabijam! Tak, zwrócę oczy swoje na nich dla nieszczęścia, a nie dla szczęścia!
6.SZERUDAA gdy pójdą przed wrogami swymi w niewolę, tam rozkażę mieczowi, by ich pozabijał. I zwrócę oko moje na nich ku złemu, a nie ku dobremu".
7.TYSIĄCL.WYD5Gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami, i tam nakażę mieczowi, by ich pozabijał. Skieruję oczy moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra.
8.BRYTYJKAA gdy pójdą przed swoimi wrogami do niewoli, i tam nakażę mieczowi, aby ich zabijał. Tak zwrócę moje oko na nich ku złemu, a nie ku dobremu.
9.POZNAŃSKAGdy pójdą w niewolę, pędzeni przez swych wrogów, rozkażę mieczowi, by tam ich zabijał. Zwróciłem na nich swe oczy ku ich nieszczęściu, a nie ku ich dobru".
10.WARSZ.PRASKAA gdyby musieli się udać do wrogiej im niewoli, to i tam każę im wszystkim mieczem pozabijać. Ciągle kieruję na nich swoje oczy, lecz ku ich zagładzie, nie ku ocaleniu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy pójdą w niewolę przed obliczem swych wrogów – i tam przykażę mieczowi, aby ich wymordował. Zwrócę na nich Me oko ku złemu, a nie ku dobremu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy wróg ich zapędzi w niewolę, i tam poślę miecz, by ich niszczył. Dopilnuję, by działo im się źle i aby nie mieli powodzenia.
13.TOR.PRZ.A choćby poszli do niewoli przed obliczem swoich wrogów, nawet tam rozkażę mieczowi i zabije ich. I skieruję moje oko przeciwko nim dla zła, a nie dla dobra.