« Am 9:4 Księga Amosa 9:5 Am 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Pan, Bóg zastępów, który się dotyka ziemie, a zniszczeje, i płakać będą wszyscy mieszkający na niéj: i wzbierze jako potok wszelki, a zciecze jako rzeka Egipska,
2.GDAŃSKA.1881Bo panujący Pan zastępów, gdy się dotknie ziemi, rozpływa się, a płaczą wszyscy mieszkający na niej, i wzbiera wszystka jako rzeka, a zatopiona bywa jako rzeką Egipską.
3.GDAŃSKA.2017Pan BóG zastępów dotyka ziemi, a ta rozpływa się i płaczą wszyscy jej mieszkańcy. Wzbierze cała jak rzeka i zostanie zatopiona jakby przez rzekę Egiptu.
4.CYLKOWBo Pan, Wiekuisty zastępów, gdy dotyka się ziemi, rozpływa się, a rozpaczają wszyscy mieszkańcy jej, i wzbiera wszystka jako rzeka, i opada jako strumień micrejski.
5.MICHALSKIJest Panem Jahwe Sebaot! Gdy On dotyka się ziemi, to się porusza, i smucą się wszyscy jej mieszkańcy; ona zaś cała podnosi się jak rzeka, i opada jak rzeka Egiptu!
6.SZERUDAWszechmocny, Pan zastępów, dotyka się ziemi tak, że drży i smucą się wszyscy jej mieszkańcy. I podnosi się cała jako Nil i opada jako Nil egipski.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan, Bóg Zastępów, dotyka ziemi, a ona drży, tak że lamentują wszyscy jej mieszkańcy; wzbiera ona jak Nil i opada jak Nil egipski.
8.BRYTYJKAWszechmogący, Pan Zastępów, to ten, który dotyka ziemi i ona drży, i okrywają się żałobą wszyscy jej mieszkańcy, podnosi się cała jak Nil i opada jak Nil egipski.
9.POZNAŃSKAJahwe, Pan Zastępów! Gdy dotyka ziemi, rozstępuje się i wszyscy jej mieszkańcy pogrążają się w żałobie; podnosi się cała jak Nil i podobnie jak Rzeka Egiptu - opada.
10.WARSZ.PRASKABóg i Pan Zastępów gdy tylko dotknie ziemi, ona się w proch rozsypuje, w szystkich jej mieszkańców napełnia trwoga. I cała ziemia jakby Nil się wzburzy a potem znów opadnie jak potężna Egiptu rzeka.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Pan, WIEKUISTY Zastępów, kiedy dotyka się ziemi – rozpływa się, a przy tym rozpaczają wszyscy jej mieszkańcy; cała wzbiera jak rzeka i opada jak micrejski strumień.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKim jest Pan? To PAN Zastępów! Gdy dotyka On ziemi, ta topnieje, lament wznosi się z ust jej mieszkańców, niczym Nil podnosi się cała i jak rzeka Egiptu - opada.
13.TOR.PRZ.Bo Jhwh Pan Zastępów dotyka ziemi, a ta topnieje, i płaczą wszyscy jej mieszkańcy. I wzniesie się ona cała jak rzeka, i opadnie jak rzeka Egiptu.