« Am 9:5 Księga Amosa 9:6 Am 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który buduje na niebie wysokie mieszkanie swoje a snopek swój na ziemi zasadził, który przyzywa wód morskich i wylewa je na oblicze ziemie: Pan imię jego.
2.GDAŃSKA.1881Który na niebiesiech zbudował pałace swoje, a zastęp swój na ziemi uszykował; który może zawołać wody morskie, a wylać je na oblicze ziemi; Pan jest imię jego.
3.GDAŃSKA.2017On zbudował w niebie swoje stopnie i ustanowił na ziemi swój zastęp; on przywołuje wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. PAN to jego imię.
4.CYLKOWKtóry zbudował na niebie górne sklepienia Swoje a stropy Swe nad ziemią utwierdził, który wzywa wody morza i rozlewa je na oblicze ziemi, Wiekuisty imię Jego.
5.MICHALSKIOn buduje w niebie szczytny swój dom, on o ziemię oparł jego sklepienie! On wzywa wody morskie, i rozlewa je po całej ziemi! Jahwe jest mu na Imię!
6.SZERUDABuduje w niebie komnatę swoją, a strop swój nad ziemią zakłada; wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego.
7.TYSIĄCL.WYD5[Pan] zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; zwołuje wody morskie i rozlewa je na powierzchni ziemi, Pan - oto imię Jego.
8.BRYTYJKABuduje w niebie swoją komnatę, a strop swój zakłada na ziemi; skrzykuje wody do morza, i rozlewa je po powierzchni ziemi – Pan imię jego.
9.POZNAŃSKAOn w niebie zbudował stopnie [swego tronu] i oparł o ziemię swe sklepienie; On przywołuje wody morskie, żeby je rozlać po powierzchni ziemi. Jahwe jest Imię Jego!
10.WARSZ.PRASKATo On pałace sobie na niebie zbudował i oparł na ziemi sklepienia niebieskie. To On wydaje rozkazy wodom oceanów i deszcz obfity zsyła na ziemię [spragnioną]. Pan zaś jest imię Jego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On zbudował w niebiosach Swoje górne stopnie, a nad ziemią utwierdził Swoje stropy; On wzywa wody morza i rozlewa je na obliczu ziemi; Jego Imię to WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOn na niebie wznosi piętra swych budowli, swój nieboskłon osadza na ziemi, On zwołuje do siebie wody morza, zrasza nimi to, co żyje na lądach - Jego imię brzmi PAN.
13.TOR.PRZ.Ten, który buduje w niebiosach swoje kondygnacje, a swoje sklepienie posadawia na ziemi; Ten, który przywołuje wody morza i rozlewa je po powierzchni ziemi. Jhwh to Jego imię.