« Am 9:7 Księga Amosa 9:8 Am 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto oczy Pana Boga na królestwo grzeszące, a zetrę je z oblicza ziemie: wszakóż wygładzając nie wygładzę domu Jakóbowego, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Oto oczy panującego Pana przeciwko temu królestwu grzeszącemu, abym je wygładził z oblicza ziemi; wszakże nie wygładzę do szczętu domu Jakóbowemu, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Oto oczy Pana BOGA zwrócone są na to grzeszne królestwo i zgładzę je z powierzchni ziemi. Jednak nie zgładzę doszczętnie domu Jakuba, mówi PAN.
4.CYLKOWOto oczy Pana Wiekuistego zwrócone przeciw państwu twemu grzesznemu, abym je zgładził z oblicza ziemi; wszakże nie zgładzę doszczętnie domu Jakóba, rzecze Wiekuisty.
5.MICHALSKIOto oczy Pana Jahwe patrzą na królestwo grzeszne! Wytępię je więc z oblicza ziemi; tylko nie wwtępię w zuprłnośc ludu Jakóbowego, Powiedział Jahwe!
6.SZERUDAOto oczy moje zwrócone są przeciw grzesznemu królestwu: I wytępię je z powierzchni ziemi, (wszakże nie wytępię doszczętnie domu Jakuba) - wyrok Pana.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne, i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAOto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAOto oczy moje - mówi Jahwe-Pan - zwrócone są na to grzeszne królestwo: wytracę je z powierzchni ziemi! Ale Domu Jakuba nie wytracę bez reszty - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAOczy Pana Boga patrzą na królestwo grzeszników. Usunę ich zewsząd, gdzie tylko są na ziemi, lecz nie wygubię całkowicie synów domu Jakuba – wyrocznia Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto oczy Pana, WIEKUISTEGO, zwrócone są przeciw twemu, grzesznemu państwu, bym je zgładził z oblicza ziemi; a jednak doszczętnie nie zgładzę domu Jakóba – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto oczy Wszechmocnego PANA skierowane są na to grzeszne królestwo i zetrę je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię domu Jakuba doszczętnie - oświadcza PAN.