« Jon 4:11 Księga Micheasza 1:1 Mic 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowo Pańskie, które się stało do Micheasza Morasthytczyka za dni Joathana, Achaza i Ezechiasza, królów Judzkich, które widział przeciw Samaryi i Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Słowo Pańskie, które się stało do Micheasza Morastytczyka za dni Joatama, Achaza, i Ezechyjasza, królów Judzkich, które w widzeniu słyszał o Samaryi i o Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017Słowo PANA, które doszło do Micheasza z Moreszet za dni Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów Judy – to, co widział o Samarii i Jerozolimie.
4.CYLKOWSłowo Wiekuistego, które doszło Michę, Morastejczyka, za dni Jothama, Achaza i Chiskjasza, królów Judy, a które zwiastował o Samaryi i Jerozolimie.
5.TYSIĄCL.WYD5Słowo Pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich - to, co widział w odniesieniu do Samarii i Jeruzalem.
6.BRYTYJKASłowo Pana, które doszło Micheasza z Moreszet w widzeniu o Samarii i Jeruzalemie w czasach królów judzkich Jotama, Achaza, Hiskiasza.
7.POZNAŃSKASłowo Jahwe skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów królów judzkich: Jotama, Achaza i Ezechiasza; widzenia dotyczące Samarii i Jerozolimy.
8.WARSZ.PRASKASłowa Pańskie, które – w widzeniu o Samarii i Jerozolimie – zostały wypowiedziane do Micheasza z Moreszet za panowania królów judzkich – Jotama, Achaza i Ezechiasza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowo WIEKUISTEGO, które doszło do Michy, Morastejczyka, za dni Jotama, Achaza i Chiskjasza, królów Judy, a które zwiastował o Szomronie oraz Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowo, które PAN skierował do Micheasza Moreszyty w dniach Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów Judy; to, co pokazał mu On odnośnie do Samarii i Jerozolimy.