« Mic 1:13 Księga Micheasza 1:14 Mic 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego da najezdniki na dziedzictwo Geth: domy kłamstwa ku zwiedzeniu królom Izraelskim.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż poślę upominki swe do Moreset w Giet; domy Achzyb na oszukanie będą królom Izraelskim.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego poślesz dary do Moreszet-Gat. Domy Akzibu będą ułudą dla królów Izraela.
4.CYLKOWPrzeto wystaw list rozwodny dla Moreszeth-Gath, domy Achzybu zawiodą królów Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5Przeto dasz wiano dla Moreszet-Gat, domy Akzibu będą złudną nadzieją dla królów izraelskich.
6.BRYTYJKATobie dano list rozwodowy Moreszet-Gat! Domy Achsibu były mamidłem dla królów Izraela.
7.POZNAŃSKAdlatego będziesz musiało odstąpić Moreszet-Gat! Domy Akzybu nie spełnią nadziei króla izraelskiego.
8.WARSZ.PRASKADlatego musisz się odłączyć od Moreszet–Gatu, domy zaś Akzibu nie spełnią nadziei izraelskich królów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego wystawię list rozwodowy dla Moreszet–Gath; a domy Achzybu na zwiedzenie przez królów Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego wręczysz Radosnym Zaręczynom prezent na rozstanie! A domy Złudnych Źródeł zawiodą królów Izraela.