« Mic 1:15 Księga Micheasza 1:16 Mic 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Obłyś się i ostrzyż się dla synów rozkoszy twoich: rozszerz łysinę twoję jako orzeł; bo w niewolą pobrano z ciebie.
2.GDAŃSKA.1881Obłyś się i ostrzyż się dla synów rozkoszy twoich; rozszerz łysinę twoję jako orzeł, bo się prowadzą od ciebie.
3.GDAŃSKA.2017Ogol się i ostrzyż z powodu swoich ukochanych synów; rozszerz swą łysinę jak orzeł, bo poszli od ciebie do niewoli.
4.CYLKOWZetnij sobie włosy i brodę z powodu dzieci twoich rozkosznych, rozszerz łysinę twą jako sęp, gdyż uprowadzone będą od ciebie.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyrywaj włosy - i zgól je - [z żałoby] nad dziećmi, twoją radością; zrób sobie łysinę szeroką jak u sępa, bo pójdą one od ciebie w niewolę.
6.BRYTYJKAOstrzyż się do goła, Syjonie, w żałobie nad ukochanymi swoimi dziećmi zrób sobie łysinę jak u sępa szeroką, gdyż zabiorą ci je do niewoli.
7.POZNAŃSKAOstrzyż się i ogól z powodu [utraty] ukochanych swych synów, zrób sobie wielką łysinę, jaką ma sęp, bo będą uprowadzeni daleko od ciebie!
8.WARSZ.PRASKAAż do wyłysienia rwij sobie włosy, Syjonu Córo, i płacz nad swymi kochanymi synami! Ukaż szeroko jak sęp twą łysinę, bo uprowadzono już wszystkie twe dzieci!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z powodu twoich rozkosznych dzieci, zetnij sobie włosy i brodę, jak sęp rozszerz twoją łysinę, gdyż będą od ciebie uprowadzone.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZgól się i ostrzyż z powodu synów swej rozkoszy, swoją łysinę powiększ jak u sępa, gdyż ich od ciebie uprowadzą!