« Mic 1:2 Księga Micheasza 1:3 Mic 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto Pan wynidzie z miejsca swego, a znidzie i deptać będzie po wysokościach ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Bo oto Pan wyjdzie z miejsca swojego, a zstąpiwszy deptać będzie po wysokościach ziemi;
3.GDAŃSKA.2017Oto bowiem PAN wychodzi ze swojego miejsca, zstąpi i będzie deptać po wysokościach ziemi.
4.CYLKOWBo oto Wiekuisty wyruszy z siedziby Swojej, i zstąpi, i kroczyć będzie po wyżynach ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, zstąpi i zdepcze wyniosłości ziemi.
6.BRYTYJKABo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, zstępuje i kroczy po wzniesieniach ziemi.
7.POZNAŃSKAOto Jahwe opuszcza swą siedzibę, zstępuje i kroczy po wyniosłościach ziemi.
8.WARSZ.PRASKAJuż Pan opuszcza swe wspaniałe mieszkanie, zstępuje i kroczy po wzniesieniach ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto WIEKUISTY wyruszy ze Swej siedziby, zejdzie i będzie kroczył po wyżynach ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo oto PAN wychodzi ze swojego miejsca, zstąpi i podepcze wyniosłości ziemi.